Onderhandelingen Vlaams personeelsstatuut: over de vijf sporen en dwarsliggers

 


De onderhandelingen over de conceptnota van de Vlaamse regering over ‘De Vlaamse overheid dynamiseren via het 5-Sporenbeleid’ zitten alweer in een volgende fase. Een stand van zaken.


De voorbije maanden voerde ACOD Overheidsdiensten zowel informele als formele onderhandelingen over de aanpassingen van het Vlaams personeelsstatuut via het 5-Sporenbeleid. Dit verliep niet van een leien dakje omdat er volgens ons weinig concreets op tafel kwam om echt te kunnen inschatten wat de gevolgen zouden zijn van de totale aanpassing van het statuut en de loon- en arbeidsvoorwaarden. En ook omdat er bij minister Somers en de Vlaamse regering totaal geen bereidheid is om op essentiële punten toegevingen te doen. Op deze manier kan er geen sprake zijn van echt onderhandelen.

Daarom besloot ACOD Overheidsdiensten eind september een actieaanzegging in te dienen. Spontaan voerde het algemeen comité een waarschuwingsactie om de druk op de Vlaamse regering te verhogen en met de eis over te gaan tot echte onderhandelingen waarbij serieuze aanpassingen van de tekst mogelijk zijn.

Groot was onze verbazing en boosheid toen de minister en de Vlaamse regering vlak voor het herfstverlof de vlucht vooruit nam. Middels een licht aangepaste tekst verkondigde hij via de media dat er een akkoord was met de vakbonden en dat dit de basis was om de komende weken verder te onderhandelen. Deze aangepaste conceptnota is voor ons nog steeds – ondanks zeer voorzichtige aanpassingen – onaanvaardbaar.


Discussie over statuut blijft probleem


Het uitganspunt blijft immers de afschaffing van het ambtenarenstatuut. Vanaf 1 januari 2023 wil de Vlaamse overheid enkel nog personeelsleden aanwerven met een contract. De vaste benoemingen doven uit. Dit zal leiden tot wel erg grote meerkosten die door de belastingbetaler moeten gedragen worden. Daarnaast zullen de arbeidsvoorwaarden van de huidige Vlaamse ambtenaren verder uitgehold worden. Tevens zullen er voor de nieuwe contractuele personeelsleden nooit dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor de huidige statutairen die hun statuut hebben verworven in de huidige vorm na vele sectorale akkoorden. Dit is geen modernisering, dynamisering en opwaardering van het Vlaamse Personeelsstatuut.


Dwarsliggers doen de treinen rijden


Samen met de collega’s van het VSOA hebben we tegen deze plannen al een actie-stakingsaanzegging ingediend. Wij willen immers een echte opwaardering en modernisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Wij zijn de dwarsliggers. Maar het is belangrijk om weten dat de vijf treinen van het 5-Sporenbeleid zonder dwarsliggers niet kunnen uitrijden want anders ontsporen ze. Men weze gewaarschuwd!

Wij stelden dan ook met ongeloof vast dat minister Bart Somers liet optekenen dat over het 5-Sporenbeleid na onderhandelingen met de vakbonden beslist werd. Dat is kort door de bocht. De vele informele en formele onderhandelingen waren meestal dovemansgesprekken. De Vlaamse overheid was reeds op voorhand vastbesloten om het statuut af te schaffen en te laten uitdoven, vooral wegens enkel ideologische motieven.


Gesprek met de minister


Tijdens het afgedwongen gesprek met de minister hebben we onze standpunten nogmaals herhaald en duidelijk aangegeven dat de afschaffing van de vaste benoeming en de afschaffing ziekteregeling statutairen onaanvaardbaar blijft.

We kunnen ons wel engageren om te onderhandelen over een forse versterking van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor onze contractuele collega’s (zoals bv. verhogen pensioenfonds, verbeteren ziekteregeling). Tevens willen we zeer concrete teksten op tafel over het loon- en loopbaanbeleid waarbij alle personeelsleden erop vooruit moeten gaan. Wij kunnen informeel alleen over concrete teksten gesprekken voeren en beoordelen of de minister tegemoet wil komen aan onze fundamentele bekommernissen. Wij hebben ook verscheidene personeelsvergaderingen georganiseerd om het personeel in te lichten en te bevragen over actie.


Het kan ook anders


We wijzen er ook nog op dat in het Onderwijs blijkbaar wel de mogelijkheid bestaat om het statutair ambt te laten bestaan en zelfs fors uit te breiden. Minister Ben Weyts (NV-A) gebruikt daar de statutaire benoeming als magneet om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken. Daar kan het dan wel. Nochtans zitten beide excellenties in dezelfde Vlaamse regering? Waar is de logica? Waar is de samenhang?


Het verzet is niet voorbij


Wij zullen ons blijven verzetten. Want we weten allemaal dat dit alles komt bovenop de al vele jaren lopende besparingen op ‘koppen’ en personeelskredieten. Dit doet ons vrezen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening aan de burgers. Wij willen niet gevangen worden in een carcan van onderhandelingen waarbij er alleen enkele kleine toegevingen zijn en een paar schertsmaatregelen.

Het is belangrijk om in gemeenschappelijk vakbondsfront op te treden en roepen onze collega’s van ACV Openbare Diensten op om ons te vervoegen in het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD-VSOA om zo de belangen van het Vlaams overheidspersoneel samen te verdedigen.

Onze actieaanzegging blijft lopen zodat we onze handen vrij hebben om de rechten van alle Vlaamse personeelsleden – zowel statutairen als contractuelen – te verdedigen opdat zij verder op een dynamische manier kunnen instaan voor een kwalitatieve en onafhankelijke dienstverlening aan de burgers.

 

Chris Moortgat – Jan Van Wesemael