Nog maar eens een slag in het gezicht van de federale ambtenaren!

 


Na het fiasco van de begrotingsopmaak 2023-2024 in oktober vorig jaar waar de legitieme eisen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (sectoraal voorakkoord getekend op 30/06/2022) in de vuilnisbak werden gekieperd, keken we echt uit naar de begrotingscontrole van 30 maart 2023 om toch nog iets uit de brand te slepen. Helaas…


De baremaverhoging van 2 procent komt er niet (de vorige was al meer dan 20 jaar geleden). De geleidelijke optrekking van de eindejaarspremie zoals voorzien in het sectoraal akkoord 2007-2008!) naar een volwaardige 13de maand voor de laagste niveaus, komt er niet. Enkel de maaltijdscheques gepland vanaf 1 april 2024 werden vervroegd naar 1 januari 2024. De modaliteiten voor die maaltijdcheques kennen we nog niet (wie heeft er recht op, hoe worden ze uitbetaald…). Het enige dat we weten is dat er een ‘hervorming’ komt van Fedorest (en andere bedrijfsrestaurants) die minstens 25 procent van het budget voor de maaltijdcheques moet dekken.

Tijdens de periode tussen de begrotingsopmaak en de controle van maart 2023 brachten we in gemeenschappelijk vakbondsfront een bezoekje aan alle voorzitters van de meerderheidspartijen en hun vice-premiers. Iedereen had begrip voor ons, maar niemand deed ook maar enige inspanning. De ontgoocheling van de 65.000 personeelsleden is immens.

Eén conclusie kunnen we alleszins trekken: de regering vindt haar personeel niet belangrijk genoeg om deftig te belonen en akkoorden uit te voeren. Dan is ze nog verwonderd dat op Comité B de spanningen wekelijks zeer hoog oplopen.

 

Tony Six, Kurt Sissau