Nieuwe rechtspositieregeling: niet altijd kommer en kwel

 


In 2010, onder toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (NV-A), besliste de Vlaamse regering het aantal verlofdagen en feestdagen voor het personeel van de openbare rusthuizen (verbonden aan een OCMW) te verminderen van 30-35 naar 26 dagen en van 14 naar 11 feestdagen (met een uitdoofscenario). Dat deed ze om concurrentie tussen de openbare en de private sector te organiseren en om het personeelstekort aan te pakken. Hoe staan we er vandaag voor?


Het is een zwakke en gemakkelijke maatregel die reeds jaren doorweegt op het welzijn van het personeel. Immers, hierdoor kwamen nieuwe personeelsleden in dienst die tot 12 dagen minder verlof hadden dan hun collega’s. Dit leidt al vele jaren tot frustratie onder het personeel. Wij begrijpen dat maar al te goed. Sinds 18 maart 2023 – de datum van inwerkingtreding van het nieuw rechtspositiebesluit – hebben de lokale besturen echter de mogelijkheid om de verlof- en feestdagen terug op te trekken naar 35 en 14 voor alle personeelsleden vanen de lokale besturen.

We hadden niet verwacht dat besturen deze mogelijkheid zouden aangrijpen om het statuut van het lokale zorgpersoneel te verbeteren. Echter, tot onze grote verbazing, hebben we op 21 februari 2024 in het Limburgse Dilsen-Stokkem een protocolakkoord gesloten met het bestuur om voor alle personeelsleden, inclusief de zorgmedewerkers, het verlofsaldo op te trekken (of te harmoniseren) naar 33 verlofdagen en het aantal feestdagen te verhogen naar 14.

In één klap krijgen de personeelsleden van woonzorgcentrum ’t Kempken er dus 10 vrije dagen bij. Uiteraard zijn we zeer tevreden met deze beslissing en kunnen we alleen maar hopen dat andere zorginstellingen zullen volgen. Er kunnen dus wel degelijk ook positieve gevolgen voorvloeien uit het nieuwe rechtspositiebesluit. We hadden dit graag veralgemeend gezien voor alle medewerkers in de lokale besturen.

Hoe dan ook: goede evoluties beginnen altijd met een trendsetter en we hopen dus dat andere lokale besturen zullen volgen. We verwachten dat dergelijke maatregelen het ziekteverzuim en de werkdruk aanzienlijk zullen doen dalen. Ook de aantrekkelijkheid van het rusthuis zal verbeteren. Waar andere woonzorgcentra moeten vechten voor personeel, kan een dergelijke maatregel personeel net aantrekken. Volgens ons zal het sop de kool waard zijn. De kostprijs van deze maatregel zal zich uiteindelijk terugbetalen in gelukkiger personeel en betere kwalitatieve zorg. Meer van dat graag.

 

Frank Hoste