Niet-recurrente bonus: onderhandelingen hebben geloond

 


Sinds 2010 hebben we ieder jaar een akkoord kunnen afsluiten met bpost over de voorwaarden voor de uitbetaling van een niet-recurrente bonus (NRB). Niet-recurrent betekent dat hierover ieder jaar moet worden onderhandeld. Dit is geen verworven recht. Eind april ontving het bpost-personeel de niet-reccurente bonus voor het jaar 2019. Op basis van het jaarlijks bedrijfsresultaat, de klantentevredenheid en het absenteïsme, wordt een bedrag uitgekeerd.


Tijdens de recentste cao-onderhandelingen hebben we bpost onder druk gezet om de parameters voor de uitbetaling aan te passen in het voordeel van het personeel, met resultaat. Zo zal, indien bpost in 2019 dezelfde winst gemaakt heeft als in 2018, er een hoger bedrag worden uitgekeerd.

Spijtig genoeg en vooral omwille van de dalende postvolumes zag bpost in 2019 zijn winst met liefst 40 procent dalen. Geen paniek! Het bedrag van de NRB 2020 (prestaties 2019) ligt voor een voltijdse medewerker op 819 euro netto, slechts 6 euro minder dan verleden jaar. Dit dankzij de harde cao-onderhandelingen begin 2019. Zij hebben geloond.

Bovendien werden in het paritair comité van 30 april 2020 de voorwaarden vastgelegd voor de NRB 2021. Deze zijn identiek aan die van het vorige jaar. Alleen, gelet op de uitzonderlijke situatie wegens CoVid-19 wordt de periode van 13 maart tot 30 juni 2020 geneutraliseerd. Het zou onrechtvaardig geweest zijn in deze periode het absenteïsme in rekening te brengen. Als er later dit jaar nog een golf van besmettingen komt, zullen we eisen dat ook deze periode geneutraliseerd wordt voor de absenteïsmedoelstellingen.

 

Jean-Pierre Nyns