Luchtvaart en telecom: de ene crisis is de andere niet

 


Terwijl de luchtvaart als een van de zwaarst getroffen sectoren nog in de lappenmand ligt, begint het ‘nieuwe normaal’ zich al te installeren in de telecomsector. De winkels van Proximus openden op 11 mei en ook het sociaal overleg hernam op 7 mei voor een eerste keer fysiek, in de werkgroep ‘Welzijn op het Werk’. Bij Brussels Airport Company en skeyes werkten de meeste diensten op verminderde kracht door. De invloed op het reizigersvervoer in de luchtvaart was de voorbije maanden echter dramatisch. Brussels Airlines kondigde al een herstructurering aan en ook andere actoren binnen de luchtvaartgemeenschap kampen met zware problemen.

Brussels Airport Company


Financieel staat Brussels Airport Company er niet slecht voor en het bedrijf de situatie gemakkelijk de baas. De directie besliste toch om de inspanning voor het personeel naar beneden te schroeven: de toeslag tot 100 procent brutoloon voor tijdelijk werklozen werd verlaagd naar 85 procent.

Op onze vraag naar de exacte financiële impact kwam meermaals geen concreet antwoord. Een eenvoudige rekensom leert ons echter dat dit geen besparing is van miljoenen euro’s, maar eerder een symbolische ingreep voor de directie. Zij vindt dat ‘iedereen moet bijdragen’.

Aangezien de directie zelf 15 procent loon inleverde en de aandeelhouders (tijdelijk) geen dividend krijgen, knipt ze dus ook in het inkomen van de werknemers.

Jammer genoeg ‘vergat’ men de werknemers vroeger wel wanneer het goed ging. De bonussen of dividenden vloeiden royaal naar directie en aandeelhouders. Het personeel ontving slechts kruimels via een ‘merit-systeem’. De lasten voor iedereen, de lusten voor sommigen. Waar hebben we dat nog gehoord?

Verbaast het dat de vlag van het sociaal overleg nog amper de lading dekt bij Brussels Airport Company? De directie maakt handig gebruik van CoViD-19 om ‘digitaal’ te vergaderen - ook als bepaalde leden technische problemen hebben - om zo haar beslissingen aan te kondigen. Voor argumenten staat ze niet open, waardoor het tot een open conflict kwam met de ACOD over de organisatie van het sociaal overleg. Onze delegatie wenst dat een fysieke aanwezigheid in de vergaderingen terug mogelijk gemaakt wordt om iedereen de kans te geven deel te nemen.


skeyes


Bij skeyes is de enige aandeelhouder de federale overheid en dus speelt daar de kapitalistische logica minder dan bij Brussels Airport Company. De bevoegde minister bevestigde na aandringen zelfs per brief dat de ‘nodige steun’ zou gegeven worden. Het sociaal overleg kent ook ‘digitale moeilijkheden’, maar fysieke aanwezigheid tijdens overlegsessies, inclusief vertaling, bleef gegarandeerd. Dit zorgde ervoor dat er verschillende akkoorden werden afgesloten over coronamaatregelen en de heropstart. Zicht op het einde van de crisis is er echter nog niet.


Proximus


Bij Proximus gaan de besprekingen van de normale dossiers gewoon verder en lijkt de draad van cao 2019-2020 opgepikt te zullen worden. De ACOD was in januari 2019 al klaar met een uitgebreide eisenbundel, maar het illustere ‘FFP-transformatieplan’ gooide roet in het eten om een deftige cao te bespreken of af te sluiten in het belang van de werknemers. Misschien zit dat er de volgende maanden wel in. De ACOD zal ook in deze onderhandelingen de werknemers tot het uiterste verdedigen om hun toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Zowel voor, in als na eender welke crisis staan wij voor jullie klaar!

 

Bart Neyens, Annuska Van Keersebilck