Krantenbedeling: distributiesteun is openbare dienstverlening

 


In september 2018 berichtten we in Tribune over de strijd van ACOD Post voor het behoud van het krantencontract bij bpost. Toen werd het voor twee jaar toegewezen aan bpost. Intussen is het tijd voor een nieuwe toekenning en zoals steeds zijn er pogingen om deze openbare dienstverlening te privatiseren.


Iedereen herinnert zich zeker en vast nog de strijd die ACOD Post geleverd heeft voor het behoud van het krantencontract bij bpost. In 2018 werd dat tot einde 2020 toegewezen aan bpost. Maar zelfs toen hing er al een andere onweerswolk boven de krantenuitreiking.

De Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) diende in 2015 een klacht in bij de Europese Commissie. De krantenwinkels en persverkopers vinden het niet kunnen dat bpost elk jaar een subsidie van de overheid krijgt om abonnementskranten uit te reiken. De commissie wees de klacht af, maar de VFP stapte in 2016 naar het Europees Hof.

De Belgische Staat en bpost moesten zich verantwoorden voor de overheidssteun voor het bezorgen van de abonnementskranten. Op 6 juli 2018 boog de Grote Kamer van het Europees Hof zich over deze zaak en was het wachten op een beslissing.

ACOD Post volgde dit dossier steeds van nabij op. Voor ons is het duidelijk: de krantenbedeling is een van de belangrijkste dienstverleningen van de openbare diensten, met name ervoor zorgen dat kranten op tijd bij alle burgers geraken – ongeacht hun woonplaats – waardoor er een gelijke informatieverstrekking is aan de mensen in heel het land. De bedeling van de kranten is immers een fundamenteel onderdeel van het recht op informatie in een democratie.

Daarenboven is er buiten bpost vandaag geen enkel ander bedrijf dat de krantenbedeling in alle bussen over heel België wil en kan organiseren. Indien dit door de privésector zou worden overgenomen zal er ofwel aan cherrypicking worden gedaan en zullen enkel in agglomeraties de mensen hun krant in de bus krijgen, ofwel  zullen de prijzen verschillen in functie van de woonplaats. Hoe verder je van de grootstad woont, hoe meer je voor de krant zal betalen. Voor ACOD Post moeten de kranten dagelijks toegankelijk blijven voor alle lezers. Enkel bpost biedt deze garantie!


Wie wil en kan de dienst leveren?


De aanval op het krantencontract is een liedje dat alsmaar wordt herhaald vanuit een bepaalde politieke hoek. Ook nu zijn er pogingen van de N-VA om deze openbare dienstverlening los te weken van bpost. Ze valt zo niet alleen de directe tewerkstelling van 2.500 personeelsleden aan, maar ook de dienstverlening aan de burger. Zij die niet wonen in een dicht bevolkte agglomeratie en per definitie niet interessant zijn voor private ondernemers, moeten maar meer betalen voor hun krant. Dat is het gedachtengoed waar zij achter staan.

Het komt erop neer dat het hier niet gaat over subsidies. Het krantencontract kan niet liberaler opgesteld zijn dan momenteel al het geval is. Dit wil zeggen dat iedereen die zich geroepen voelt kranten mag verdelen, waar dan ook in België. Waar het financieel interessant genoeg is, worden kranten door private ondernemers gedragen. Bpost heeft de opdracht om al de rest te dragen, in iedere uithoek van België, tegen dezelfde prijs en met dezelfde kwaliteit. Het is daarvoor dat de regering betaalt: de dienstverlening aan alle Belgische burgers, waar ze ook wonen. Dat is democratie.

Ook voor het omgekeerde scenario betaalt de regering. Bijvoorbeeld: plots besluit een private krantendrager, om welke reden dan ook, zijn 2.000 kranten niet meer te dragen. Het is bpost dat zich moet organiseren om dit van vandaag op morgen over te nemen. In feite zeggen deze rechtse politici dat mensen die niet in een agglomeratie wonen, meer moeten betalen om hun krant voor 9 uur ‘s morgens in de brievenbus te krijgen. Opmerkelijk is ook dat de N-VA in haar communicatie rond haar wetsvoorstel vermeldt dat ze het niet meer nodig vindt om papieren kranten rond te delen ten gevolge van de digitalisering. Dus, volgens hen hoeven digibeten geen krant meer te lezen.

Het krantencontract betekent tewerkstelling bij bpost en dienstverlening aan de burger. Daar staan wij voor en daar zal ACOD Post voor vechten.

 

Jean-Pierre Nyns