Herstel het vertrouwen van het bpost-personeel

 


Het is ondertussen een hete herfst geweest, we hebben werkonderbrekingen en stakingen gehad, extra lokale overlegcomités en vele tussenkomsten van onze mensen op het terrein. Binnen de afdeling mail worden we geconfronteerd met een daling van het volume van pakjes in sommige regio's en landsgedeelten. We zien dat Post NL en DPD uitbreiden en dat Amazon zelf gaat pakjes bedelen.


ACOD Post eist van het management een duidelijk plan voor wat de aanpak van het bedrijf zal zijn om het hoofd te bieden aan deze nieuwe concurrentievormen. We verdedigen de jobs van 27.000 medewerkers. Deze uitbreiding van de concurrentie mag geen rem zijn op de aanwervingspolitiek van bpost. Het wordt hoog tijd dat de personeelstoestand normaliseert, iedereen zit op het tandvlees. Zoals we in de vorige editie van Tribune al stelden, is er pas genoeg personeel wanneer iedereen zijn verlof kan opnemen, op het moment dat hij wil, zonder dat anderen hiervoor moeten opdraaien. We zullen erop toezien dat waar er personeelstekort is er mensen zullen blijven geworven worden.


Er loopt te veel fout bij bpost en daarom hebben we in het paritair comité in gezamenlijk vakbondsfront een verklaring en een eisenbundel overgemaakt aan de voorzitster van de raad van bestuur. Daarin kaartten we enkele acute bezorgdheden aan.


Het is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen van het personeel en zijn vertegenwoordigers te herstellen. Dat is de jongste tijd echter ernstig beschaamd. Tot onze grote verontwaardiging moeten we vaststellen dat we het overleg over de organisatie van de diensten al maandenlang voeren op basis van voorspellingen die volledig verkeerd zijn qua volumes. Hoe kunnen we geloven in een stabiele werkgelegenheid als de cijfers waarop de directie zich baseert onzeker, of erger nog, foutief zijn?

Op operationeel niveau is het hoognodig om ons te wapenen in de eerste grote steden waar bpost af te rekenen krijgt met het Amazon Logistic-netwerk. Dat draait immers al sneller op toeren dan verwacht. Ook is er nood aan keuzes over de nieuwe specifieke distributiemiddelen die we in de toekomst zullen gebruiken voor de levering van pakjes. Het kan niet de bedoeling zijn vier jaar te wachten eer we ons wagenpark kunnen vernieuwen.

Op commercieel niveau zijn nieuwe acties nodig om de briefwisseling te promoten, die toch een toegevoegde waarde heeft. Er moet voorts nagedacht worden over gezamenlijke aanbiedingen voor pakjes, ZZA en ophaling. Voor dat laatste ziet bpost sterke concurrentie van Easypost, hoewel bpost in dat verhaal een betere kwaliteit kan leveren. We mogen ook de kleine en middelgrote klanten niet uit het oog verliezen. Nieuwe platformen van Radial EU kunnen ons daarbij helpen in de strijd tegen Amazon. Globaal vragen we ons af wat de commerciële plannen van bpost zijn voor Mail en Retail. Kunnen we de lokale markt of buurtwinkel veroveren met nieuwe projecten?

Op het algemene beleidsniveau van de onderneming horen we de ceo vaak spreken over een verdedigingsplan om een Level Playing Field te creëren voor alle postspelers op de Belgische markt. Over de details weten we echter niets – evenmin of we daar als sociale partners in betrokken zullen worden. We verwachten een proactieve aanpak van de directie, niet enkel een reactie op een openbare postmarkt die van alle kanten wordt aangevallen.

Op budgettair vlak is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling. Vooralsnog lijkt het budgettair beleid echter eerder gericht op het tevredenstellen van de aandeelhouders, zonder hen daarbij te wijzen op de belangrijke uitdagingen om bpost gezond te houden en te laten overleven. Om de zaken te verhelderen en een minimum aan vertrouwen te herstellen, eist het gemeenschappelijk front het budget 2022 te zien om na te gaan of de intentieverklaringen van het management vertaald worden in de cijfers voor 2022. Zo krijgen we mogelijk ook zicht op de geplande jaarlijkse besparingen op de rug van de werknemers omdat bpost niet in staat is om personeel te vinden of te houden in bepaalde regio’s.

Meer dan ooit heeft bpost zijn bestaan te danken aan alles wat de werknemers de afgelopen 20 jaar voor het bedrijf gedaan hebben. ACOD Post vraagt daarom met de andere vakbonden snel duidelijkheid over deze dossiers. Indien niet zullen we onze verantwoordelijkheid nemen en valt een sociaal conflict niet langer uit te sluiten.

Samen sterk kameraden!

 

Geert Cools