Goedkeuring zevende beheerscontract: opsteker voor toekomst bpost

 


De federale regering keurde op 23 juli 2021 het zevende beheerscontract met bpost goed. De nieuwe beheersovereenkomst gaat in op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2026. Wel moet eerst nog de Europese Commissie haar goedkeuring geven. Tijdens de pandemie heeft het personeel bewezen dat bpost garant staat voor een essentiële dienstverlening. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) opnieuw werden opgenomen en uitgebreid. Dit is een opsteker voor de toekomst van bpost. Wat staat er in het contract?

Behoud van een uitgebreid retail-netwerk


- Minstens 1.300 postale servicepunten; 650 postkantoren (minstens één in elk van de 589 gemeenten) en 650 postpunten, zodat 95 procent van de bevolking toegang heeft tot basispost- en bankdiensten binnen een straal van 5 km van de woonplaats.

- Minimaal 350 biljettenverdelers, waarvan minstens één in elke gemeente waar er geen wordt aangeboden door een andere financiële instelling.

- Openingsuren postkantoren: minstens een aantal uren per week buiten de kantooruren.

- Toegankelijkheid voor mindervaliden (moeilijk toegankelijke kantoren tegen 2026 terugbrengen tot 7 procent van het totaal).

- Investeren in infrastructuur van de postkantoren en in opleiding personeel om kwaliteitsvolle klantendiensten te verstrekken (wachttijd, klanteninteractie).

- Bereiken van een financieel evenwicht van het retail-netwerk.

 

Verstrekken van diensten van algemeen economisch belang


- Financiële postdiensten. Contante geldstortingen op rekeningen gehouden bij bpost bank of andere financiële instellingen.

- Betaling aan huis van ouderdom- en overlevingspensioenen en tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

- Sociale rol postbode, in het bijzonder ten opzichte van geïsoleerde en arme personen of slachtoffers van de digitale kloof, wordt bevestigd en uitdrukkelijk geformuleerd. Bpost blijft samenwerken met de OCMW’s of andere openbare instellingen om hen te helpen potentiële begunstigden van bepaalde diensten (bv. met betrekking tot sociale bijstand, gezondheidsdiensten, administratieve ondersteuning, steun bij digitale diensten enz.) te identificeren of om op vraag van die instellingen bepaalde taken bij hen thuis uit te voeren.

- Dienst ‘AUB postbode’ (verkoop van postzegels, het ophalen van een brief of een aangetekende brief ten huize). Deze dienst zal worden geëvalueerd om beter op de behoeften in te spelen en zal beter onder de aandacht van het betrokken publiek – personen met beperkte mobiliteit – worden gebracht.

- Verkoop van postzegels.


En voorts…


Nieuw is dat bpost zich mee inzet om de digitale kloof te verkleinen. In 65 postkantoren zal wifi en aangepaste apparatuur worden geplaatst om burgers toegang tot de digitale diensten van de staat te verschaffen. Deze ‘digihubs’ zullen het menselijk en fysiek contactpunt voor deze digitale diensten worden.

Voorts zal bpost, op verzoek van de vervoerbedrijven, instaan voor de verkoop of promotie van biljetten voor openbaar of gedeeld vervoer.

Op ecologisch vlak engageert bpost zich om de federale klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren.

ACOD Post heeft de afgelopen jaren elke gelegenheid benut om de regering duidelijk te maken dat er in het nieuwe beheerscontract geen afbreukmocht worden gedaan aan de Diensten van Algemeen Economisch Belang. Deze diensten blijven behouden en worden uitgebreid. Dat is een goede zaak, hiervoor hebben we altijd gepleit.

 

Geert Cools