Gazelco: verbetering tijdskrediet landingsbaan in aantocht

 


Het nationaal sociaal akkoord van 25 juni, waarvan ook de verbetering van het tijdskrediet landingsbaan deel uitmaakt, is ondertussen door de Nationale Arbeidsraad uitgewerkt tot interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten. De sociale gesprekspartners hebben aan de federale regering gevraagd om deze beslissingen ook via de nodige wetgevende uitvoeringsmaatregelen vorm te geven.


We herinneren eraan dat dit akkoord tot stand kwam met slechts een zeer nipte meerderheid binnen het ABVV en dat er geen akkoord tot stand kwam inzake loonsverhogingen (maar waarover de overheid wel kan beslissen).

Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023 zullen bepaalde werknemers in de privésector hierdoor vanaf de leeftijd van 55 jaar een beroep kunnen doen op tijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen in een regime van 1/2de of 1/5de onderbreking. Indien dit systeem van landingsbanen binnen deze periode voor betrokkenen in voege is of wordt door verlenging of opname van het recht, dan kan dit behouden blijven tot aan de pensionering. Bovendien kunnen in voorkomend geval de uitkeringen met retroactiviteit tot 1 januari 2021 aangevraagd worden aan de RVA.

Het gaat in grote lijnen over werknemers met een lange loopbaan (35 jaar) in loondienst, met een zwaar beroep of tewerkgesteld in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Het is steeds nuttig op voorhand eventuele huidige gelijkstellingen voor het wettelijk pensioen te kennen.

Om dit verbeterde systeem ook in onze sector Gas en Elektriciteit (paritair comité 326) in werking te kunnen laten treden, is eerst nog een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst nodig. De syndicale vraag om deze te kunnen sluiten is al gesteld in dit paritair comité, maar de werkgevers hebben geantwoord dat het hun verwachting is dat dit zou kunnen gebeuren in september. In ieder geval zal ACOD Gazelco blijven aandringen om dit zo snel mogelijk te realiseren, inclusief de retroactieve toepassing ervan.

 

Jan Van Wijngaerden