Fight for 14€: UGent zet stap naar verhogen laagste lonen

 


Onze kameraden van ACOD Universiteit voerden de voorbije maanden (samen met andere partners) al actie voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor bepaalde personeelsgroepen bij de UGent. De acties kaderden in de Fight for 14€-campagne van het ABVV en de ACOD. ACOD Overheidsdiensten en ACOD Onderwijs, samen ACOD Universiteit, eisten dat de UGent de laagste lonen zou optrekken tot minimum 14 euro per uur, dat het contractueel personeel zou worden gestatutariseerd en dat er een ‘insourcing’ van de schoonmaak zou komen. Hoe ver staan we?


In mei 2020 besliste de raad van bestuur reeds positief over de statutarisering. Hij gaat nu ook principieel akkoord met het verhogen van de laagste lonen naar 14 euro per uur. Hiermee halen we een eis binnen waarrond de voorbije twee jaar campagne werd gevoerd met de steun van partners (zoals de Ghent University Women’s Strike). Een dikke proficiat aan het team van de syndicale delegatie bij UGent.

Door deze beslissing zullen de allerlaagste lonen aan de UGent stijgen met minstens 10 procent en zullen ook nieuwe aanwervingen in een hogere schaal gebeuren. Over de exacte modaliteiten wordt de komende weken onderhandeld, maar de principiële goedkeuring is binnen.

We kunnen ook over twee andere eisen van de campagne vooruitgang melden:
- de raad van bestuur keurde een stappenplan naar statutarisatie goed
- de insourcing van de schoonmaak: volgende maand worden de offertes verwacht in het kader van de nieuwe aanbesteding. Belangrijk hierbij is dat in die aanbesteding werd gevraagd dat de externe partners betere loonvoorwaarden voorstellen, die zo dicht mogelijk bij die van de UGent moeten aansluiten. Indien dit toch niet zou gebeuren, blijft het pleidooi voor insourcing bestaan.

Concrete actie en onderhandelen: het loont!

 

Chris Moortgat