Federaal versus Vlaams cultuurbeleid

 


Federaal cultuurbeleid krijgt vorm: h
ervorming kunstenaarsstatuut? Denk mee!


De noodzakelijke hervorming van de federale regelgeving betreffende de cultuurwerkers was onder de vorige regering geen optie omdat de N-VA uit is op een afbraakscenario. De huidige regering daarentegen, voorziet alvast in een extra jaarlijks budget van 75 miljoen euro en opende op initiatief van minister Frank Vandenbroucke een uniek experiment in basisdemocratie: tot eind juni kan iedereen mee participeren in een collectieve denkoefening online via www.workinginthearts.be.

Kortom: je bent een cultuurwerker en je wil jouw ervaringen delen? Heb je ideeën om het statuut van cultuurwerkers in België te verbeteren? Het podium is van jou! Er is al heel veel actie aan voorafgegaan om deze kans te krijgen. The time is now!

 

En ondertussen in Vlaanderen … Nieuw Vlaams kunstendecreet legt kunsten aan de ketting


Zodra Jan Jambon cultuurminister was, botsten zijn besparingen op fel protest. Hij moest een stap terugzetten en verklaarde dat het om een inschattingsfout ging. Wie dat geloofde, komt nu bedrogen uit. Het institutionele veld omploegen in tijden van een pandemie, dat is sowieso slecht bestuur. Toch nam de N-VA de gezondheidscrisis als een opportuniteit om een hervorming van het kunstendecreet te forceren. Zonder extra budget. Een besparing dus, want herstructureren kost geld. Zeker als je ondertussen de deur openzet voor meer commerciële spelers. In 2023 kunnen wij ons nu helaas aan een ‘uitstroom’ van tientallen cultuurorganisaties verwachten. Schande dat Open VLD en CD&V dit mee steunen.

Het doel van de hervorming is duidelijk: de regering trekt de beslissingsmacht naar zich toe en knijpt de steun voor artistiek talent af. Van de werkgeversfederatie tot steunpunten en oppositiepartijen: de kritiek was unaniem en fel. Het collectief State of the Arts mobiliseerde in coronatijden vele individuele kunstenaars voor een knappe sensibiliseringscampagne #dekreet. Terecht, want als Vlaams Belang na 2024 mag meebeslissen over de culturele uitvoeringsbesluiten en beheersovereenkomsten volgt allicht een lockdown op artistieke vrijheid.

 

Robrecht Vanderbeeken