Essentiële dienst: spoorwegen omgevormd tot ‘treindienst van nationaal belang’

 


Bij de Belgische spoorwegen werd vanaf 23 maart een ‘treindienst van nationaal belang’ ingevoerd om ervoor te zorgen dat het treinverkeer niet zou ontregeld geraken. Het aantal treinen werd sterk verminderd en de samenstelling ervan werd aangepast zodat de ‘social distancing’ werd gegarandeerd.


Om de toestand van nabij te evalueren, werd in het Sturingscomité een stuurgroep geïnstalleerd die dagelijks overleg pleegt. Van deze stuurgroep maken vier vertegenwoordigers van de vakbonden deel uit (twee van de ACOD/CGSP, een van het ACV en een van het VSOA). De Belgische spoorwegen zijn vertegenwoordigd door de personeelsverantwoordelijken van de NMBS en van Infrabel en door de algemeen directeur van HR Rail en zijn adjunct. Op het overleg worden de cijfers van het absenteïsme meegedeeld en de algemene problemen besproken op het vlak van werkorganisatie en personeelswelzijn. Het uitgangspunt is steeds dat de werkzaamheden moeten verlopen met in acht name van de veiligheidsvoorschriften die zijn opgesteld door de regering, in samenspraak met experten.

In deze dagelijkse werkgroep stelden we een aantal beslissingen in vraag gesteld, die vervolgens dankzij onze tussenkomsten werden bijgestuurd. We denken hierbij onder meer aan de planning van de achterstallige CX’en en de verlofregelingen (zie artikel hiernaast).

Omdat de regering het treinverkeer beschouwt als een essentiële dienst, moesten de Belgische spoorwegen operationeel blijven. In zeer moeilijke omstandigheden zorgt het spoorwegpersoneel ervoor dat de ‘treindienst van nationaal belang’ maximaal blijft functioneren, waardoor essentiële sociaaleconomische activiteiten verzekerd blijven. De spoorwegen bewijzen meer dan ooit dat het treinverkeer een openbare dienst is die blijft draaien voor mensen die zich in crisistijden moeten blijven verplaatsen. In Engeland moest de regering voor deze essentiële dienstverlening een private treinoperator nationaliseren om de mobiliteit te garanderen! Het spoorwegpersoneel krijgt dan ook een pak steun- en dankbetuigingen van dankbare mensen.

Beste leden, we beleven onzekere tijden. Niemand van ons heeft ooit een dergelijke crisis meegemaakt. Hopelijk kunnen we snel weer overgaan naar een normale toestand en ons sociaal leven opnieuw oppikken. Tot dan is het van groot belang dat we deze crisis samen en solidair aanpakken.

We zullen doorgaan. Zorg voor elkaar.

 

Ludo Sempels

 

Een sterke sociale zekerheid is nodig


In bijna de gehele wereld worden er ongeziene maatregelen genomen om de uitbraak van het virus in te dijken. Hele landen gaan in lockdown of een soort lockdown light (zoals bij ons) met de duidelijke boodschap ‘blijf in uw kot’. Het gevolg is dat het sociale leven stilvalt en dat de economische activiteiten tot een minimum herleid worden.

Het coronavirus maakt duidelijk dat een sterke sociale zekerheid geen overbodige luxe is. Niet alleen voor de opvang en dringende behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen, maar ook voor de sociaaleconomische gevolgen van deze pandemie. Vele mensen zijn technisch werkloos geworden en zouden zonder ons sociaal vangnet in een bodemloze en uitzichtloze put vallen. In onzekere tijden is een solidaire samenleving meer dan ooit nodig. En dit zijn zeer onzekere tijden.