De Lijn: overleg over aantrekkelijkheid beroep gaat het nieuwe jaar in

 


Op 11 januari 2023 vond een paritair comité plaats dat aansloot op het paritair comité van 7 december 2022. Tijdens dit laatste comité werd zoals in de vorige editie vermeld een engagementsverklaring opgemaakt om bij de technische diensten tot een uitwerking te komen van de cao ‘aantrekkelijkheid beroep’ die afgesloten is in 2019. Aangezien dit zo veel voeten in de aarde had werd de bespreking van het ‘beroep chauffeur’ dus verdaagd naar 11 januari 2023.


Hoewel de cao over aantrekkelijkheid beroep dezelfde werkwijze voor chauffeurs en technici omschreef, verliep dit in de praktijk heel anders. Voor de technische diensten waren er wel al overlegrondes geweest over bepaalde principes, maar die waren stilgevallen. Bij chauffeurs is er echter nooit gevolg gegeven aan verder overleg, laat staan over enige vorm van uitwerking van bepaalde aspecten die de werkgroepen destijds stipuleerden. Dit was dan ook duidelijk te merken aan de voorstelling die de werkgever toonde op het paritair comité.

De werkgever volgde vele zaken niet altijd op zoals gewenst of bood oplossingen aan die naam niet waardig. Dat is niet verbazingwekkend als na een reeks werkgroepen er geen overleg volgt over een concreet plan van aanpak. Ook de tijdlijn van uitrol voor acties was weer zeer flou. Op dat punt blijft De Lijn ziek: wat ben je met plannen van aanpak als je er geen timing op plakt?

ACOD TBM kwam bijna op elk punt tussen. Het is in dit stadium van het proces uitermate belangrijk dat de werkgever zeer duidelijk weet wat het personeel ziet en wil als oplossingen. Pas daarna kan de discussie losbarsten over hoe we dit samen concreet aanpakken. Met een nood aan 900 chauffeurs in 2023 (!) is de aantrekkelijkheid van het beroep een zeer zware opdracht die we samen tot een goed einde moeten brengen.

Hoewel wij dit agendapunt graag hadden afgewerkt gezien, was de tijd alweer te kort, hoewel de vergadering ook nog eens twee uur uitliep. Op 1 februari zullen we de draad dus weer opnemen. Onze doelstelling blijft alvast het aantrekkelijker maken van het beroep chauffeur met een concrete tekst van aanpak en tijdslijn. Als De Lijn de noodzakelijke aanwervingen wil doen en de uitstroom wil stoppen, kan ze hier niet tegen zijn.

 

Stan Reusen