De Lijn: nieuwe hoop voor sterker veiligheidsbeleid

 


Een zoveelste geval van agressie op 22 maart in Genk was voor onze chauffeurs de druppel die de emmer deed overlopen. Er brak een spontane staking uit in Limburg, waarmee onze collega’s een krachtig signaal gaven. De actievoerders hernamen uiteindelijk het werk na een aantal beloftes van de directie.


Ook De Lijn veroordeelt agressie tegen haar werknemers sterk en garandeerde daarom haar uitdrukkelijke steun in de vorm van het onderschrijven van onze brief aan minister Lydia Peeters, waarin wij meer middelen vragen voor veiligheid.

Het agressieprobleem is niet nieuw, het is al jaren een ‘hot topic’. De recente gebeurtenissen drukten ons helaas nogmaals met de neus op de feiten. Ook de recentste cijfers bevestigen zwart op wit een aanzienlijke toename van agressiegevallen op de tram, de bus en aan de haltes. Voor het aantal dagen arbeidsongeschiktheid als gevolg van agressie, tekenen wij een stijging op met bijna 10 procent in 2022 tegenover 2021. Gezien de enorme impact die deze situaties hebben op het personeel, kunnen wij dit niet laten gebeuren.

Het vrijgemaakte investeringsbudget van 2,8 miljoen euro tegen agressie is alvast een begin, maar wij betwijfelen of dit zal volstaan om het beoogde veiligheidsniveau te halen.

De installatie van gesloten stuurposten is noodzakelijk en bijkomend zal moeten geïnvesteerd worden in camerabewaking. Die is vaak al aanwezig, maar werkt niet altijd zoals het zou moeten.

Het proefproject met het gebruik van bodycams is hoopgevend en wij kijken dan ook uit naar de effectieve opstart ervan.

Onze controleurs veilig op pad sturen, is van essentieel belang. De reizigers inlichten over de rechten van de controleurs kan zeker helpen. Hun onwetendheid is geregeld de aanleiding van agressie.

De Lijn werkt reeds aan een plan voor efficiëntere inzet van controles, maar ook extra veiligheidsagenten aanwenden is noodzakelijk. De sociale controle verhogen, zal ook het veiligheidsgevoel van onze medewerkers en reizigers verhogen, wat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer ten goede komt. Een forse uitbreiding van het veiligheidspersoneel kan daarenboven het probleem van het zwartrijden onder handen nemen, alsook een ondersteunende functie invullen voor de chauffeurs. Evenzeer is een nauwere samenwerking met politiediensten absoluut betekenisvol.

Onze brief aan minister Peeters werd begin april 2023 verstuurd, ondertekend door de twee andere vakbonden en de directie van De Lijn. Wij hopen binnenkort hierover samen te kunnen zitten met de minister. In ieder geval zullen wij niet nalaten te blijven opkomen voor de optimale veiligheid van onze collega’s, dit blijft een absolute prioriteit.

 

Stan Reusen