De Lijn betaalde feestdagen fout uit

 


Enkele jaren geleden dienden onze Limburgse kameraden van ACOD TBM een klacht in bij Toezicht op Sociale Wetten (TSW) over de werkwijze van de uitbetaling van feestdagen. Nu krijgen ze gelijk.


De Lijn pro-rateerde de betaling van de feestdag al naar gelang van de tewerkstellingsgraad. Hoewel De Lijn jarenlang volhield dat dit een correcte manier van werken was, bleef ACOD op de spijker kloppen.

De koppigheid van De Lijn in dit dossier sprak boekdelen. Zij bleef halsstarrig vasthouden aan deze betalingswijze, hoewel het meer en meer duidelijk werd dat dit niet correct was.

TSW zet nu de puntjes op de i. Zo moet een feestdag in de toekomst betaald worden volgens de voorziene dienst op deze dag en mag er geen spraken zijn van een pro-ratatie. TSW gaat zelfs verder. Zo moet De Lijn voor iedere deeltijdse werknemer voor de periode van 2016-2020 een regularisatie doorvoeren.

ACOD TBM had het altijd al bij het rechte eind. Wij zijn dan ook blij dat TSW ons daarin volgde.

 

Stan Reusen

 

 

EXTRA: Betaling 15 augustus 2020

Tijdens de gesprekken met TSW kwam ook de foutieve betaling van 15 augustus 2020 aan bod. Hierin wou De Lijn net zoals in de discussie over de pro-ratatie niet volgen. Herhaaldelijk haalde ACOD TBM dit aan, maar we kregen geen gehoor. Wij zijn dan ook verheugd dat TSW De Lijn hier op de correcte betalingswijze wees.

Het was een lange weg maar onze volharding leidde tot de correcte betaling van uw lonen. Daar mogen we fier op zijn!