Corona-exitstrategie als liberaal laboratorium in de energiesector

 


ACOD Gazelco nam reeds op 11 maart de beslissing om geen enkele interne vergadering meer te organiseren in de hoofdzetel op het Fontainasplein in Brussel. Toen al schatten de federaal verantwoordelijken het aanstormend gevaar van een wild om zich heen woekerend virus juist in. De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van al onze afgevaardigden, alsook de collega’s die werken in ons eigen secretariaat en de hele omgeving met alle betrokkenen, waren immers de prioriteit. Een minder doortastend optreden zou dramatische gevolgen hebben gehad voor een veel bredere groep mensen.

Wij blijven syndicaal actief


Intussen leverden de afgevaardigden van ACOD Gazelco onophoudelijk schitterend syndicaal werk binnen de verschillende bedrijven en activiteiten van de sector Gas en Elektriciteit. Het intern overleg werd anders georganiseerd, vaak via toepassingen zoals ‘Teams’ en ‘Skype’. Het is een werkwijze die velen helemaal niet gewend waren, maar ondertussen is wel gebleken dat in een noodsituatie als deze, dergelijke digitale hulpmiddelen wel zeer nuttig kunnen zijn. Ze zorgen voor continuïteit zonder daarbij de deelnemers in gevaar te brengen. Vanop afstand werden zittingen van Ondernemingsraden, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk en andere (paritaire) vergaderingen gehouden, waarin het verwachte syndicale werk plaatsvond in functie van alle (personeels-)leden.

De adviezen van ACOD Gazelco werden niet overal ingewilligd, maar toch hebben de afgevaardigden onophoudelijk getracht om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten ten voordele van alle betrokkenen. Wie op een verkeerde manier instructies geeft, zal door ACOD Gazelco daarin op z’n persoonlijke verantwoordelijkheid gewezen worden. Wie niet horen wil, moet voelen.

Ook in deze moeilijke periode werden bedrijfsgebonden cao’s en andere collectieve akkoorden afgesloten, soms op een niet zo evidente manier trouwens.


Geen normalisering ten koste van de gezondheid


De afgelopen weken werden meer en meer onpartijdige adviezen van medische experten en virologen door rechtse regeringen ondergeschikt gemaakt aan de volksgezondheid. Een heropflakkering van het coronavirus zou misschien nog meer nefaste gevolgen kunnen hebben. Blijkbaar vergeten sommigen dat er geen blind geloof mag zijn in een liberale aanpak van een samenleving. Die moet er immers in de eerste plaats zijn voor en door mensen en mag dus niet beschouwd worden als een bedrijf of een liberaal laboratorium. Natuurlijk wil een grote meerderheid dat zo snel mogelijk kan overgegaan worden naar een normaal samenleven, maar dat mag nooit ten koste gaan van een mogelijk grootschalig gezondheidsrisico.


Wij vragen uiterste voorzichtigheid


ACOD Gazelco besliste dat al zeker tot het einde van deze zomer geen eigen interne fysieke vergaderingen zullen plaatsvinden in de hoofdzetel van de ACOD. Wij waken over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen binnen ACOD Gazelco en hun omgeving. Hopelijk springen ook anderen op een verstandige manier om met een moeilijk in te schatten risico. Verscheidene grote bedrijven in onze sector hebben al aangekondigd dat ze niet te overhaast of te lichtzinnig zullen omgaan met sommige versoepelde maatregelen. We kijken met argusogen toe in welke realiteit we terechtkomen. Vandaar een oproep iedereen: breng jezelf en anderen niet in gevaar! Als het in een werkomgeving die richting uitgaat, stop er dan mee en zorg ervoor dat het wél veilig kan of helemaal niet uitgevoerd wordt!

 

Jan Van Wijngaerden