Brussels Airport Company: uitholling van het sociaal overleg

 


Ondanks duidelijke signalen van de sociale partners naar de werkgever met betrekking tot verschillende dossiers stellen we jammer genoeg opnieuw vast dat deze geen oren heeft naar de vragen van de werknemers en hun syndicale vertegenwoordigers. Een overzicht van enkele pijnpunten.

Werkdruk


De werkdruk bij vrijwel alle diensten swingt momenteel de pan uit. BAC haalt aan dat er omzichtig moet worden omgegaan met de verhogingen van de bezettingen wegens dalende boekingen voor het najaar. Corona heeft de manier van werken voor deze diensten grondig door elkaar gegooid, waarbij de uitzonderingen nu eerder de regel geworden zijn. De operationele collega’s worden door deze ontelbare uitzonderingen bijzonder hard getroffen. We stellen ons dan ook de vraag of de directie ten volle beseft wat er nodig is om de operationele herstart in goede banen te leiden.


SEC


Ten gevolge van het incident aan de fouille van 8 augustus waar onze collega’s agressief aangevallen werden, beslisten de vakbonden dit punt te agenderen op het CPBW. Ondanks de hoogdringendheid wilde de directie dit slechts behandelen in de varia. In het bewuste CPBW werd meer aandacht besteed aan enquêtes dan aan het welzijn van onze werknemers. De directie weigert nu al geruime tijd, sinds oktober 2019, in de noodzakelijke beschermingsmiddelen te voorzien, ondanks het feit dat de vakbonden geen gelegenheid voorbij hebben laten gaan om dit aan te halen. Ook hier weer een totaal gebrek aan respect voor de werknemers.


AMC Journey


De vakbonden gaven een heel duidelijk signaal en stuurden de directie terug naar de tekentafel omdat, ondanks herhaalde waarschuwingen, de communicatie naar de werknemers te wensen overlaat. We beseffen maar al te goed dat de werknemers vragen naar duidelijkheid en bevestiging van hun rol en plaats in deze toekomstige organisatie. Het kan echter niet dat werknemers een functie wordt voorgesteld, waarbij zowel de functiebeschrijving, hun plaats in het organogram, als duidelijkheid over de leidinggevende ontbreekt. Dit is absoluut onaanvaardbaar.


FES one man show


Bij FES vallen de brandjes ook al geruime tijd niet meer te blussen. Er wordt meer belang gehecht aan decoratie (graden) dan aan de werkomstandigheden en tal van officiële adviezen aangehaald in de overlegorganen (o.a. Weeze). Door de verdeel en heers-mentaliteit is de motivatie en het vertrouwen onder het vriespunt gezakt.


Telewerk


De werknemers hebben nu reeds anderhalf jaar aangetoond dat thuiswerk werkt, iedereen heeft zich in deze harde tijden aangepast en heeft meegeholpen het bedrijf te ondersteunen. Het minste dat we van de werkgever mogen verwachten is dat deze inzet en flexibiliteit beloond worden door de werknemers meer keuze te laten qua werklocatie en zo hun work-life beter in evenwicht kunnen houden. Dit kan een win-winscenario worden als BAC zijn eigen werknemers beter vertrouwt. Helaas weigert de directie in te gaan op de vraag van de werknemers voor de mogelijkheid om structureel tot drie dagen per week te kunnen telewerken.


Invulling vacatures


Ondertussen staan er 65 vacatures open en dit aantal zal binnenkort nog verhogen. Helaas worden deze wegens verschillende redenen veel te traag ingevuld. Enerzijds lijkt het alsof BAC voor iedere functie een witte raaf zoekt, anderzijds zijn de arbeidsvoorwaarden verre van marktconform (ref. telewerk, verloning, extralegale voordelen…) en is men zo uiteindelijk verplicht om externen aan te trekken. Tegelijk blijken de interne sollicitaties zeer moeizaam te verlopen. Dit alles terwijl de werknemers kreunen onder de werkdruk omdat de workload hetzelfde is als voor de crisis en tal van collega’s het schip al verlaten hebben.  BAC schiet hier dan ook zwaar te kort om zijn eigen werknemers aan boord te houden.


Cao 2020


Eind vorig jaar werd aan de sociale partners gevraagd rond de tafel te komen om te kijken hoe de werknemers het bedrijf de nodige ademruimte konden geven om deze moeilijke periode door te komen. Het personeel tastte diep in de zakken, met de belofte dat deze cao opnieuw onderhandeld zou worden zodra de situatie betert. Ondertussen worden er wel feestjes georganiseerd, komen tal van externen terug over de vloer, worden dure opleidingen niet in vraag gesteld... Het geld kan voor sommigen niet op, terwijl de gewone werknemer nog voor anderhalf jaar mag inleveren.


Evaluaties bedienden


Bij de bedienden is het nog steeds onduidelijk of er nu effectief een deftig budget komt om hen te belonen voor de geleverde prestaties. BAC geeft aan dat dit beslist zal worden na de budgetrondes.


Jammer genoeg toont de directie van BAC dat het sociaal overleg verglijdt tot het tellen van de vergaderingen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zonder rekening te houden met de inhoudelijke boodschap van de sociale partners. Meer en meer ziet BAC het sociaal overleg als een monoloog van de directie, waarin het overleg volledig ontbreekt. Een verplicht nummertje, zeg maar, ten koste van de werknemer, terwijl de signalen meer dan duidelijk zijn (verloop, ziekteverzuim, oproepingen die men niet kan invullen…). Al deze zaken tonen aan dat het managementcomité veel te ver van de werknemers staat en door het naast zich neerleggen van de adviezen van de vakbonden de stem van de werknemers totaal negeert.

 

Annuska Keersebilck