bpost: na een hete zomer, een warme herfst?

 


De zomer is bijna voorbij en ik hoop dat de vakantie iedereen deugd gedaan heeft. Deugd gedaan, omdat we nog pittige discussies zullen en moeten krijgen.


We zijn de zomer begonnen met de nationale manifestatie voor de overheidsdiensten en enkele weken later volgde, in gemeenschappelijk front, onze militantenmanifestatie met de optocht naar het kabinet van minister De Sutter. Deze laatste manifestatie had twee bedoelingen: we blijven druk zetten op de politiek om een gelijk speelveld te creëren voor alle pakjesbedrijven en we geven daarbij een zeer sterk signaal naar de CEO dat alles zeker niet loopt zoals hij denkt.

Op het kabinet De Sutter werden we ontvangen door de minister zelf. Ze heeft naar onze grieven geluisterd en haar plannen en bezorgdheden toegelicht. Wat het gelijke speelveld betreft (Social Level Playing Field) is er veel veranderd tegenover de vorige keer dat ik hierover heb geschreven.

Het voorstel van minister De Sutter waarin de grote pakjesbedrijven verplicht werden om binnen drie jaar 80 procent van hun personeel vast in dienst te nemen, is onder druk van de eigen meerderheid (lees Open VLD) geschrapt. Nu wil ze een alternatief plan op tafel leggen waarin pakjesbedrijven aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om een certificaat te verkrijgen. De bedrijven moeten aantonen dat ze hun personeelsleden een degelijk loon betalen en een normaal aantal uren laten presteren. Ze stapt hierbij af van de verplichting om 80 procent personeel vast in dienst te nemen.

We hebben in het begin van de zomer ons vertrouwen in de CEO en het management opgezegd. In de manier waarop de vakbonden behandeld werden, de verschillende wantoestanden op het terrein (met o.a. de eindeloze ingrepen bij MRS) en de richting waarin de CEO het bedrijf wou loodsen, konden we ons absoluut niet vinden.

We kregen ondertekende garanties van de CEO dat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft voor alle werknemers met een contract van onbepaalde duur, dat er investeringen komen in de sorteercentra en dat er tot 2025 geen wijzigingen zijn in de activiteiten van de huidige sorteercentra. Bpost engageert zich ook om een sociale werkgever te blijven en heeft geen intenties om het tewerkstellingsmodel van de concurrentie over te nemen, dus geen structurele onderaanneming zoals de concurrerende pakjesbedrijven.

Maar het houdt hier niet op, ACOD blijft strijden voor uw rechten, er zijn nog te veel zaken die niet goed lopen: de onderbezetting bij de kantoren van retail, het tekort aan werknemers bij distributie en de lopende herstructureringen in de centrale diensten.

Het belooft een zeer warme herfst te worden! Samen Sterk!

 

Geert Cools