Alternerend Distributiemodel (ADM): wat zeggen de pionierskantoren?

 


In de juli- en septemberedities van Tribune gaven we duiding en informatie over het nieuw uitreikingsmodel dat bpost vanaf maart 2020 wil introduceren. Eind augustus startten in een aantal ‘pionierskantoren’ testen om de verschillende aspecten van het ‘half-half’-model in de praktijk te zetten. Tijd om ons oor te luisteren te leggen bij de postmannen. Hoe ervaren zij dit nieuwe uitreikingsmodel?


We trokken naar het pionierskantoor Diksmuide. Bij onze aankomst waren de postmannen bezig met de voorbereiding van hun ronde. Terwijl ze de briefwisseling aan het ‘slotten’ waren (het steken van de briefwisseling op het juiste adres in de werkpost), was er de mogelijkheid om een babbel te slaan. Dezelfde opmerkingen en vaststellingen kwamen bij de geïnterviewde postmannen naar boven.


Welke impact heeft het ‘half-half’-model op de voorbereiding in het kantoor?


De voorbereiding in het kantoor (het slotten) neemt meer tijd in beslag. In de eerste plaats omdat het non-prior gedeelte briefwisseling van twee of drie dagen bevat. Vooral de weken waarin Colruyt en Okay worden uitgereikt, zijn zeer zwaar.

Het slotten gaat ook moeilijker omdat er te weinig ruimte is om de briefwisseling in de voorziene slots te steken.

Een deel van de briefwisseling komt niet gesorteerd per ronde (niet ‘gesequenced’) toe. Hierin zit nog veel non-prior in het priorgedeelte. Sommige dagen is er ook veel product in het priorgedeelte omwille van abonnementen: de dinsdagbladen (Humo, Dag Allemaal…), Knack op woensdag en op vrijdag De Krant Van West-Vlaanderen, Landbouwleven, Boer en Tuinder…

Gezien de grotere hoeveelheid briefwisseling en zza’s moeten er ook meer overlasten worden klaargemaakt. Hier bestaat het risico dat er te veel briefwisseling in een refillbag wordt geduwd om zo het aantal te verminderen. Dit ook omdat er nog geen extra overlastplaatsen zijn. Acht tot twaalf overlasten zijn geen uitzondering.

Een postman verwoordde het zo: “Ik heb vandaag meer refillbags op een halve ronde dan vroeger op een hele ronde.”

We hebben tijdens ons bezoek overvolle overlasten gezien. Er was in het kantoor geen weegschaal voorhanden om het gewicht van de overlasten na te gaan. Dit houdt grote risico’s in.

 

Wat met de zza?


In het nieuwe model mogen maximum vier commerciële zza’s en maximum drie informatieve zza’s per dag worden uitgereikt. Het gewicht van alle zza’s samen mag maximum 150 gram bedragen. De dag van ons bezoek waren er vier commerciële zza’s en een informatieve. De postmannen slotten de zza’s of steken ze alle vijf achter elkaar, om ze zo tijdens de uitreiking samen op te pakken. Hier kruipt heel wat tijd in.

We vroegen ons af wat het gewicht van die vijf zza’s was. Ook om deze zendingen te wegen was er geen weegschaal voorhanden. Een kleine stap naar het retailkantoor en we hadden uitsluitsel. Het gezamenlijk gewicht bleek 165 gram te zijn. Hier werd dus gezondigd tegen de overeenkomsten voor de uitreiking van de zza’s in het nieuwe model. Dit overgewicht lijkt niet veel en geen enkele postman zal er aanstoot aan nemen, maar dit is wel degelijk een overschrijding van het afgesproken gewicht met 10 procent. Stel u voor dat we aan het Directiecomité van bpost een loonsverhoging van 10 procent zouden vragen: het zou collectief een beroerte krijgen.


Welke impact heeft het nieuwe model op de uitreiking?


Het stuk van de ronde met de non-prior is zwaar. Er is meer tijd nodig om alles in de bus te steken. Waar vroeger alles tegelijk in één keer in de bus kon, is dit nu niet meer mogelijk, zeker niet met vier of meer zza’s.

Het gewicht op een drukke dag van het non-prior gedeelte is veel te groot. Als je een groot fietsstuk hebt in de ronde, bestaat het risico dat je te veel gewicht meeneemt op de fiets. Bij gebrek aan een weegschaal in het kantoor is dit een reëel risico.

Er zijn sowieso veel meer overlasten dan vroeger, maar geen extra overlastplaatsen. Je moet dus meer terugkeren naar de overlastplaatsen, maar daarvoor is geen tijd vrijgemaakt.

Op combinatiediensten auto-fiets heb je op een drukke pakjesdag nog veel stopplaatsen, je hebt immers ook de pakjes van je non-priorstuk uit te reiken.

ACOD Post zal u nauwgezet op de hoogte blijven houden. In de volgende Tribune leest u trouwens het resultaat van onze nationale militantendag, die ging over het ADM en de toekomst van bpost.


Jean-Pierre Nyns


Dit artikel verscheen in Tribune 75.11