Actieplan moet diefstallen indijken: noodzakelijk tegen het kwaad

 


De afgelopen vier jaar verviervoudigde het bedrag van terugbetalingen aan ontevreden klanten omdat hun pakje niet werd ontvangen. Dit terwijl in diezelfde periode het volume aan pakjes slechts verdubbelde. Bijna de helft van de verdwenen pakken zijn elektronica (smartphone, laptop, smartwatch…).


2020 werd afgesloten met meer dan 5 miljoen euro terugbetalingen en daarbij komt nog het reële risico dat grote klanten afhaken. Deze situatie noopt bpost tot actie. Het bedrijf zal een pilootproject starten in New Brussel X en indien dit actieplan een succes blijkt (d.w.z. daling van het aantal diefstallen en terugbetalingen), zal het worden uitgerold in de andere sorteercentra.


Wat zijn de voornaamste actiepunten?
  • De toegang tot de site controleren en beperken. Externe chauffeurs toegang tot de sorteerhal verbieden.
  • Metaaldetector aan de uitgang van de sorteerhal (controle per steekproef).
  • Plaatsing van extra bewakingscamera’s in de gevoelige zones.
  • Opsporen van onregelmatigheden en het proces aanpassen.


Even belangrijk als het financiële plaatje is het detecteren van de schuldigen. Het geeft geen goed gevoel te werken in een unit die door diefstallen wordt geplaagd want, willens nillens wordt iedereen dan beschouwd als een potentiële dader en heerst er wantrouwen. Met het vatten van de daders, wordt ook de onschuld van de medewerkers die niets met de feiten te maken hebben bewezen en dat is de overgrote meerderheid. Door de criminele feiten van enkelen moeten er drastische maatregelen worden genomen. Mensen die nog nooit in heel hun leven iets gestolen hebben, worden uit hun comfortzone gehaald en voelen zich ongemakkelijk.

Onderzoek door Integrity wijst uit dat twee derden van de diefstallen gebeuren door een georganiseerde bende, met leden intern en extern aan bpost. De gsm en smartphone vergemakkelijken de modus operandi van zo’n georganiseerde bende.

De onderneming sluit niet uit dat er op termijn nog extra maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot het gebruik van gsm’s en smartphones in de sorteerhal om deze praktijken te verhinderen.

ACOD Post beseft dat dit actieplan een grote impact heeft op de medewerkers. Ongetwijfeld zullen onschuldige, hardwerkende personeelsleden zich hier heel ongemakkelijk bij voelen. Zij zijn het slachtoffer van enkele criminele collega’s. De situatie is dermate ernstig, dat er iets moet worden ondernomen om te kunnen bewijzen wie de criminele feiten pleegt en wie onschuldig is.

Niet alleen betaalt bpost torenhoge schadevergoedingen, de klanten dreigen ook af te haken. Eén klant heeft hiertoe alvast actie ondernomen. Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren, want dat brengt de tewerkstelling bij bpost in gevaar.

 

Jean-Pierre Nyns