ACOD Gazelco hield haar vierjaarlijks Federaal Statutair Congres

 


Op 7 en 8 november 2019 organiseerde ACOD Gazelco haar vierjaarlijks Federaal Statutair Congres, de hoogste beslissende interne instantie van onze sector.


Tijdens de werkzaamheden in het kader van dit Congres wordt teruggeblikt op de voorbije congresperiode (via meerdere activiteitenverslagen) én wordt door middel van resoluties vooruit gekeken op standpunten die ACOD Gazelco inneemt aangaande belangrijke syndicale materies.  Bovendien beslist het Congres over de aanstelling van het Federaal Secretariaat en het Federaal Uitvoerend Bureau.

Deze editie waren we zeer verheugd enkele prominente gastsprekers en andere genodigden te mogen verwelkomen : Robert Vertenueil (Voorzitter ABVV), Jean-François Tamellini (Federaal Secretaris ABVV), Jan Willem Goudriaan (Secretaris-Generaal European Public Services Union), Michel Meyer (Voorzitter ACOD), Chris Reniers (Vice-Voorzitter ACOD), Gino Hoppe (Algemeen Secretaris ACOD Overheidsdiensten), Nancy Libert (Algemeen Secretaris ACOD Onderwijs) en Werner Roelandt (Secretaris ACOD).

ACOD Gazelco kan terugkijken op een zeer geslaagd geslaagd congres in goede sfeer, met constructieve discussies en de herbevestiging van onze collectieve strijd!

 

Samenstelling van het nieuwe Federaal Uitvoerend Bureau


- Jan Van Wijngaerden (NL) en Romain Wijckmans (FR) als Federaal Secretarissen
- Peter Vanautrijve (NL) en Michel Houart (FR) als Federaal Voorzitters
- Fanny Cloet (NL), Guy De Backer (NL), Jérôme Lombardo (FR) en Marc Lambert (FR) als Federaal Vice-Voorzitters
- Dominique Delarue, Hans Vander Bauwede, Steven Uyttersprot, Jürgen Adriaense, Dirk Haelemeersch, Wim Cerpentier, Guiseppe Aichouche, Thierry Derijcke, Eddy Vanlerberghe, Gert Serroen, Bram Terryn, Patrick De Jonge, Keziban Saatci, Gunther Van Den Bosch, Tom Verhoeven, Chris Adriaens, Kristof Wijns, John Vervoort, Olivier Renard, Lydia Mubikangiey, Philippe Huwart, Marc Chatelle, Georges Lenaerts, Marc Charlet, Walter Massez, Louis Loop, Daniel Bauffe, Vincent Franco, Julien Leruth, Vanessa Lebacq, Thomas Kuntz, Roland Van Puyenbroeck, Philippe Rosenholtz, David Baras, Sabrina Licata, Nicolas Peeters, Claire Wouters, Cécile Bastin, Michel Pirotte en Paul Lion als leden.


Jan Van Wijngaerden


Dit artikel verscheen in Tribune 75.11