‘Aangepast werk’ mag bij bpost geen holle slogan blijven

 


Kameraden, in de media verschijnt er veel over de werkzaamheidsgraad die omhoog moet, wat ik tot op een bepaalde hoogte kan begrijpen. Wat ik niet begrijp, zijn de liberale partijen die alles in de schoenen van de werknemer/steuntrekkende schuiven. Laat ons eerlijk zijn: iedereen wil niets anders dan gewoon kunnen werken. Dat geldt ook voor de langdurig zieken, niemand kiest om ziek te zijn.


De regering legt maatregelen op aan bedrijven en deze moeten een actief absenteïsmebeleid voeren. Ook bij bpost zijn er mensen die hun job niet kunnen uitvoeren door ziekte. Voor sommigen zijn er al oplossingen gevonden. Er blijft echter een groep over waarvoor er geen oplossing voorhanden is.

Het bedrijf moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Het aantal re-integratiedossiers neemt elk jaar toe, dit zijn dossiers waarbij er een oplossing gezocht wordt om werknemers die langdurig afwezig zijn terug werk te geven binnen het bedrijf. In 2022 waren er 561 dossiers, dit is 2,25 procent van het personeel. Elk jaar verdubbelt het percentage. Het bedrijf gaat naar 5 à 10 procent werknemers die zich in een dergelijke situatie zullen bevinden.

In alle business units (Mail, Retail, Cleaning, FM, Catering, Centrale Diensten…) neemt de mentale en fysieke belasting toe, in sommige functies meer dan in andere. Bij bpost is een theoretisch beleid met betrekking tot aangepast werk voor de re-integratie van (langdurig) zieken voorgesteld, maar ik wacht nog op de praktische regeling hiervan. Wat is het voorziene budget, hoeveel mensen kunnen er worden opgevangen, welke werkzaamheden en werkplekken worden in aanmerking genomen? Er resten nog zeer veel onduidelijkheden in het beleid.

ACOD Post eist dat er een degelijke regeling komt waarin we echt spreken over re-integratie van personeelsleden. Een regeling die nu eens niet over budget mag gaan, maar over maatregelen om mensen die de ongelooflijke pech hebben langdurig uit te vallen door medische problemen, terug een werkperspectief te bieden. Wanneer ik met mensen spreek die zoiets voor hebben, hoor ik maar één boodschap: ik wil werken! We plaatsen bpost voor zijn verantwoordelijkheid en eisen voldoende jobs en werkplekken in deze trajecten!

 

Geert Cools