Wanneer de nood het hoogst is, staan openbare diensten voor je klaar

 

Interview met Chris Reniers - Tribune maart 2019

 

Op 13 februari 2019 was er voor het eerst in 5 jaar een algemene staking. Hoewel de aanleiding voor de staking het vastlopen van de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord (IPA) was, dus een probleem voor de private sector, sprongen de vakbonden van de openbare toch mee op de kar. Waarom?

Chris Reniers: “Met de ACOD zijn we in eerste instantie slechts deels betrokken bij de onderhandelingen voor het IPA, omdat het maar enkele van onze sectoren aanbelangt. Maar in de eisen van de vakbonden van de privé, kunnen onze leden zich perfect herkennen: koopkracht, pensioenen en tewerkstelling. Die thema’s leven ook zeer sterk in de openbare diensten, omdat het personeel daar al meer dan 10 jaar geen deftige cao meer gekregen heeft. Er is het gevoel dat de opeenvolgende ministers die bevoegd zijn voor de openbare sector hen niet au sérieux nemen en dat de openbare diensten stiefmoederlijk behandeld worden. Met deze staking vroeg het personeel dat er opnieuw respect wordt getoond voor hun dienstverlening en dat er opnieuw meer geïnvesteerd wordt in de openbare diensten, zowel wat betreft middelen als mensen. Alleen zo kunnen we de openbare dienstverlening opnieuw optimaliseren.”

De opvolging van de staking was bij de ACOD zeer groot. De besparingen van de voorbije jaren zitten vele mensen blijkbaar erg hoog.

Chris Reniers: “En dat is ook zeer begrijpelijk! Het personeel van de openbare diensten beseft beter dan wie ook hoe belangrijk de openbare dienstverlening is, denk maar aan kinderopvang, onderwijs, ouderenzorg, gezondheidszorg, justitie, openbaar vervoer enzovoort. Openbare diensten voorzien de economie immers niet enkel van zuurstof en doen haar draaien, maar ze hebben ook een onmiddellijke weerslag op de gezinnen. Openbare diensten zijn de basis van hun koopkracht en welzijn.
Een samenleving met goedwerkende openbare diensten is gewapend tegen crisissen van allerlei aard. Openbare diensten schieten immers te hulp in tijden van nood en dus is hun continuïteit van onschatbare waarde. Denk er maar eens aan hoeveel openbare diensten voor je klaar staan wanneer er je iets overkomt. Dat is niet overal ter wereld het geval. Daarom moeten we openbare diensten ondersteunen, versterken en blijven verbeteren.”

De voorbije weken werden er vrijwel wekelijks klimaatmarsen georganiseerd en zagen we schijnbaar voor het eerst in 50 jaar opnieuw jongeren op de barricaden staan. Moet de vakbond een prominente rol spelen in dit klimaatprotest?

Chris Reniers: “Laat me eerst duidelijk maken dat het belang van de rol van openbare diensten op het gebied van klimaat, energie en andere strategisch belangrijke sectoren niet onderschat kan worden. De overheid moet via haar openbare diensten een sturende, stimulerende en ondersteunende rol opnemen om het verschil te maken in zaken als gesorteerde huisvuilophaling, de controle op milieuwetten en -regelgeving, milieuvriendelijke mobiliteit via het openbaar vervoer en het stimuleren van groene energie in een evenwichtige energiemix.
De ACOD vindt het klimaat buitengewoon belangrijk en wij juichen de acties van verenigingen die daarvoor strijden dan ook ten zeerste toe. Het is echter niet de rol van de vakbond om de structurele vorm van de staking te organiseren in het kader van klimaatacties. Onze ‘corebusiness’ als vakbond is het verdedigen van de rechten van werknemers – voor de ACOD dus het personeel van de openbare diensten. In die zin steunen wij de klimaatstrijd, die ook een sociale strijd is.”

Wat staat er de komende weken nog op de agenda?

Chris Reniers: “Ik wil graag de aandacht vestigen op enkele Europese en internationale acties en thema’s die de komende weken op de agenda staan. Zo is er op 27 maart in Brussel een grote betoging rond ‘Fair Transport Europe’, een Europese vakbondscampagne voor een rechtvaardige transportsector, die zich verzet tegen sociale dumping. Onze transportsectoren nemen deel aan die campagne. Verder staat de maand maart ook traditioneel in het teken van de vrouwenrechten, met op 8 maart Internationale Vrouwendag. Die zet traditiegetrouw de strijd voor gendergelijkheid in de kijker – een thema dat beslist onze aandacht en jullie steun verdient! Afspraak daarvoor op één van de vele initiatieven die hierrond georganiseerd worden.”