“Agressie tegen openbare diensten stelt de rechtstaat in vraag.”

 


Ook tijdens de zomermaanden bleef CoViD-19 een grote impact op ons leven hebben. Wat vind je van de vele maatregelen die genomen worden om ons leven eraan aan te passen?


Chris Reniers: “Het staat vast dat sommige van die maatregelen beslist nodig en nuttig zijn om de gezondheid van de bevolking te waarborgen. Toch zie ik enkele aandachtpunten en bekommernissen waaraan we niet voorbij mogen gaan. Het coronavirus mag geen excuus zijn om sommige van onze waarden op een snelle en ondoordachte manier bij het vuilnis te zetten. Natuurlijk moet er toegezien worden op de volksgezondheid, maar daarbij moet steeds de afweging gemaakt worden of een beperking wel opweegt tegen het beoogde voordeel dat je ermee hoopt te bereiken. Zomaar een aantal grondrechten van mensen met een vingerknip tenietdoen, zou wel eens zuur kunnen opbreken in de toekomst.”


Stoort je de wirwar van afgekondigde coronamaatregelen?


Chris Reniers: “Wat me vooral stoort is dat ze niet altijd duidelijk gecommuniceerd worden en niet overal consequent worden toegepast. Dat werkt niet alleen verwarrend, maar het doet ook vaak de wenkbrauwen fronsen. Neem nu de provincie Antwerpen. In de stad Antwerpen is er een duidelijke uitbraak van corona, maar de burgemeester mist blijkbaar de politieke moed om daar efficiënt tegen op te treden. Dus moet de gouverneur tussenkomen en maatregelen afkondigen voor heel de provincie – waardoor ook randgemeenten en verafgelegen rurale dorpen getroffen worden door diezelfde strikte maatregelen. Wanneer de burgermeester van Antwerpen dan eenzijdig beslist om enkele van die maatregelen voor zijn stad af te zwakken, moet je toch vragen beginnen stellen. Blijkbaar worden coronamaatregelen niet alleen voor het welzijn van de mensen genomen, maar ook omwille van politiek opportunisme.”


Het lijkt wel of iedereen gewoon vasthoudt aan zijn eigen grote gelijk?


Chris Reniers: “Niemand slaagt er blijkbaar in naar iemand anders te luisteren. Men weegt zelfs niet de voor- of nadelen van een voorstel af, men houdt gewoon vast aan zijn eigen mening. Dat stuit vele mensen tegen de borst. Ze zien de logica niet in van sommige maatregelen. Ze ontdekken tegenstrijdigheden en moeten koerswisselingen ondergaan waarvoor geen goede uitleg bestaat. Sommigen worden dan rebels en beginnen zich onverstandig te gedragen.

Hoe dan ook moeten uitgevaardigde regels gevolgd worden. Het is niet aan individuen om te bepalen welke ze volgen en welke niet. Als ze er een probleem mee hebben, hebben ze het democratisch recht om die voor de rechtbank aan te vechten.

Wat ik wel bijzonder spijtig vind, is dat steeds meer mensen die niet akkoord gaan met de opgelegde coronamaatregelen, zich keren tegen publieke dienstverleners. Politie, cipiers, brandweerlui, zorgverleners, treinbegeleiders, buschauffeurs, inspecteurs en dergelijke meer ervaren elke dag op het terrein steeds meer agressie. In een rechtsstaat kan dit niet getolereerd worden. Mensen die werken in openbare diensten staan ten dienste van burgers, zetten zich in voor burgers en helpen burgers. Elk agressiegeval door een individu of een groep stelt de rechtstaat in vraag.

Het moet eenieders streven zijn te kunnen blijven leven in een samenleving die gebaseerd is op solidariteit, democratische regels, wetten en gezond verstand.”


Intussen strompelen de regeringsonderhandelingen verder, waardoor het ontbreekt aan een regering die zich kan richten op een efficiënt coronabeleid.


Chris Reniers: “Het is belangrijk dat de nieuwe regering inzet op openbare diensten, maar ook oog heeft voor de gevoeligheden die leven bij de bevolking. Zeer veel mensen leven nu al maanden in zeer penibele omstandigheden. Door de coronacrisis zijn ze armer of zelfs arm geworden, zowel op financieel, sociaal als gevoelsmatig vlak. Er bestaat geen twijfel over dat we de komende maanden en jaren met veel aandacht zullen moeten kijken naar die gevolgen, willen we deze crisis te boven komen.”