Tevredenheidsenquête: personeel houdt de eer van De Lijn recht

 


Vandaag staan de kranten weer bol van de zwaar tegenvallende resultaten van de tevredenheidsmetingen bij de gebruikers van het openbaar vervoer, meer specifiek bij De Lijn. Zonder in detail te treden over het rapport zelf, stelt ACOD TBM vast dat momenteel de chauffeurs zowat het enige goede zijn dat de reizigers nog ervaren bij De Lijn. En als zij vandaag de verdiende felicitaties niet krijgen vanuit de directie, dan doet ACOD TBM dat bij deze met volle overtuiging in haar plaats!


De cijfers over de andere domeinen uit de tevredenheidsmeting (uitgezonderd de ‘trajecten’) duiken voor de zoveelste keer verder naar een onaanvaardbaar laag pijl. Hoeveel keer heeft ACOD op allerlei formele en informele overlegmomenten niet gewaarschuwd voor wat zou komen?

Het genadeloze besparingsbeleid heeft zijn tol geëist en zal het blijven eisen als niet dringend écht wordt ingezet op meer en een beter vervoeraanbod. Toch blijven de bevoegde minister en het management zichzelf overtuigen van hun goed werk en het gevoerde beleid inzake openbaar vervoer gedurende de voorbije afgelopen jaren. Blijkbaar zijn ze blind voor elke realiteit.

ACOD TBM wil dat de directie de verdediging van het bedrijf en zijn personeel opneemt. Ze moet haar eisen stellen voor een drastische verhoging van het exploitatiebudget dat De Lijn jaarlijks toebedeeld krijgt. Dat is alleszins beter dan haar huidige houding. De directie blijft systematisch potdoof voor het personeel, schuwt de conflicten niet en zoekt ze zelfs (onnodig) op. Dat is elk geval de indruk die ACOD TBM krijgt.

Op 3 mei 2019 is er de jaarlijkse algemene ondernemingsraad van De Lijn. Daar zal ACOD TBM deze boodschap voor de zoveelste keer brengen en proberen de ogen van de directie eindelijk te openen. De reiziger laat zich duidelijk geen rad meer voor de ogen draaien – en ACOD TBM evenmin.

Rita Coeck
federaal secretaris ACOD TBM