Wat is de regering De Croo van plan met bpost?

 


ACOD Post riep in het verleden politici op de pakjeslevering als onderdeel van de universele dienst te zien. Het is goed dat we daarbij stelden dat daar ook goede redenen voor zijn vanuit ecologisch oogpunt. bpost investeert vandaag al veel in groene energie. Met een groene minister valt hierover wellicht te praten. ACOD Post nam daarom nu al het initiatief om minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) uit te nodigen voor een gesprek.

Wat staat er nu in het regeerakkoord in verband met overheidsbedrijven?


Het woord privatisering komt niet voor in het onderdeel over overheidsbedrijven. Bij geen enkel overheidsbedrijf staat dat de regering de meerderheidspositie van de overheid zal afbouwen. Wettelijk gezien bracht de vorige regering de voorwaarden daarvoor wel in orde, dus het blijft toch opletten. De engagementsverklaringen van de regering naar de overheidsbedrijven zijn al bij al vaag en niet helemaal geruststellend. Het gegeven dat niet Open VLD of MR, maar Groen dit departement leidt, stemt ons iets geruster. Minister De Sutter heeft al een paar keer het belang van een sterke overheid, zeker in deze crisisomstandigheden, erkend. Dus dat is een belangrijk signaal. In het algemeen lijkt er wel wat waardering voor de overheidsbedrijven in het regeerakkoord, maar nogmaals: het blijft opletten.


Blijft de universele dienstverlening behouden?


De regering wil het

‘kader van de postdiensten en de beheersovereenkomst met bpost met betrekking tot de universele postdienst aanpassen aan de wijzigende behoeften van burgers en ondernemingen, rekening houdend met een aantal doelstellingen: de evolutie van de diensten waarbij wordt toegezien op het financieel evenwicht van de universele dienstverlening; de instandhouding van kwalitatief hoogstaande openbare diensten en een buurtnetwerk (vooral in landbouwgebieden en in kansarme stadswijken); er moeten nieuwe en vernieuwende openbare diensten bijkomen, rekening houdend met de burgers die het zwakst staan in de maatschappij bij de digitale transformatie van de diensten. Ten slotte zal de regering maatregelen nemen om ook in de postsector te investeren in de klimaat- en milieudoelstellingen’.

Ondanks de zware zinsconstructie blijft alles heel vaag. Wat wil ‘financieel evenwicht’ van de universele dienstverlening hier zeggen? Zitten er met betrekking tot de aanpassing van de universele postdienst in functie van de wijzigende behoeften soms bedreigingen? Wij denken bijvoorbeeld aan een verdere afbouw van het aantal dagen waarop brievenpost wordt bedeeld. Maar misschien zitten hier misschien ook kansen om bijvoorbeeld te ijveren om de pakjeslevering of aspecten ervan te verankeren als onderdeel van de universele postdienst. Daar hebben we in het verleden ook goede, ecologische argumenten voor aangehaald en dat is gezien de achtergrond van de bevoegde minister zeker geen minpunt. Misschien zijn er ook kansen op het vlak van de ‘nieuwe en vernieuwende openbare diensten’ die er volgens het akkoord moeten bijkomen.

Het is een goede zaak dat er ook over bpost in termen van ‘openbare dienst’ wordt gesproken. Er is geen puur commerciële focus en dat is ook wel verademend en verrijkend. Want ACOD Post is ervan overtuigd dat bpost wel degelijk een grote maatschappelijke meerwaarde (economisch, sociaal, ecologisch) heeft en het karakter van openbare dienst is voor die meerwaarde een belangrijke waarborg.

 

Jean-Pierre Nyns

 

 


Documenten
1920x620-passepartout.jpg