TAO: is verlof tijdelijk andere opdracht een recht of een gunst?

 


Stel dat je vast benoemd bent als onderwijzer in een basisschool een heel eind van je woonplaats en je hoort dat de dorpsschool om de hoek dringend een onderwijzer nodig heeft. Of je geeft wiskunde in een atheneum en je krijgt het aanbod om als lector te gaan werken in de lerarenopleiding van een hogeschool. Uiteraard wil je deze kansen grijpen zonder dat je je bruggen opblaast in de school waar je vast benoemd bent. Kan dat? 


Dat kan dankzij een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO of VTAO). Je bent vast benoemd in een bepaald ambt (onderwijzer, opvoeder, directeur…) en eventueel voor bepaalde vakken. Daarnaast ben je geaffecteerd aan een school of centrum. Als je wil worden aangesteld in een ander ambt (of vakken) en/of in een andere (hoge)school of een ander centrum, dan neem je een TAO. Je behoudt de vaste benoeming en affectatie, maar oefent tijdelijk een andere opdracht uit.

Voor een TAO moeten drie partijen hun toestemming verlenen. Om te vermijden dat de TAO als verdoken ordemaatregel kan gebruikt worden, moet jijzelf eerst akkoord gaan. Daarnaast moet het bestuur van jouw (hoge)school of het centrum bereid zijn het verlof toe te staan. Tenslotte moet het bestuur van de (hoge)school of het centrum dat jou wil ontvangen, een statutaire betrekking hebben waarin het je als tijdelijk personeelslid kan aanstellen.

Het verlof TAO is een gunst. Dit wil zeggen dat het bestuur van de (hoge)school of centrum niet verplicht is de TAO toe te staan. De weigering moet natuurlijk deugdelijk gemotiveerd worden.

Je kan een TAO alleen aanvragen voor het volume van je vaste benoeming. Als je volledig vast benoemd bent, dan kan je een TAO aanvragen voor je volledige opdracht of voor bijvoorbeeld slechts de helft. Als je bijvoorbeeld voor maar 50 procent vast benoemd bent, dan kan je maximaal voor die 50 procent een TAO aanvragen.

Opgelet: je wordt betaald als tijdelijke volgens de salarisschaal van je nieuwe functie. Dat betekent dat je loon kan stijgen − je bent leraar en je wordt tijdelijk technisch adviseur – of dalen − je bent leraar en je wordt tijdelijk opvoeder. Bovendien val je onder de rechtspositieregeling die van toepassing is bij je nieuwe werkgever.

Het verlof wordt toegekend voor de duur van je nieuwe opdracht en eindigt uiterlijk op 31 augustus. Er komt ook automatisch een einde aan het verlof TAO wanneer de titularis die je vervangt, terugkeert. Je kan ook zelf beslissen om een einde te maken aan de TAO. Ben je aangesteld in een wervingsambt (onderwijzer, leraar, opvoeder…) dan moet je een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen respecteren. Voor een TAO in een selectie- of bevorderingsambt is de opzeggingstermijn vijftien kalenderdagen.

Als de TAO beëindigd wordt, keer je onmiddellijk terug naar je eigen betrekking. Het is dus in het belang van alle partijen dat een voortijdige terugkeer in de best mogelijke omstandigheden verloopt. Daarom kan je best vooraf een gesprek aanvragen bij het (hoge)schoolbestuur of centrumbestuur. Indien nodig kan de provinciaal of regiosecretaris van de ACOD je bijstaan.

 

marc.borremans@acod.be

 

 


Documenten
1920x620-Onderwijs.jpg