Stop de malaise bij de VDAB

 


De voorbije maanden waren turbulent bij de VDAB. Rond verschillende dossiers was er heel wat tumult. Wij hebben toen gekozen om sociaal overleg en onderhandeling alle kansen te geven. Nu hebben we het geweer van schouder gewisseld. We moeten een andere weg inslaan om de druk op de directie te verhogen.


Met de vakbonden bij VDAB zijn wij goed geplaatst om te weten wat er leeft op de werkvloer. Door ons hoog ledenaantal vertegenwoordigen wij het overgrote deel van het personeel. Op de werkvloer heerst er bij het personeel meer dan algemene ongerustheid over het voorgestelde toekomstig beleid bij de VDAB en de concrete uitvoering ervan.


Tien discussiepunten


Er zijn momenteel een tiental zware discussiepunten.

  • De ‘koppen-besparingen’ (afvloeiing 419 personeelsleden).
  • De uitbesteding van poetspersoneel en kantine aan de privé.
  • De afschaffing 15 procent arbeidsduurverkorting bij helpdesk en servicelijn.
  • De implementatie VIBE (zoveelste nieuwe manier van werken) en het afschaffen van de functie amc-coaching, e-coaching en online instructeurs (mensen met knowhow).
  • De uitbesteding van werknemersopleidingen.
  • De uitverkoop van NT2 (Nederlands op de werkvloer).
  • De instructeurs die hun passie niet meer mogen doorgeven aan werkzoekenden maar derden moeten coachen.
  • De afbouw van de administratie.
  • De problemen van het uitbestedingsbeleid.
  • De weigering om een thuiswerkvergoeding te geven.


De personeelsleden krijgen nog meer de indruk dat men de VDAB verder aan het uitverkopen en ontmantelen is. Iedereen vreest de gevolgen hiervan op het personeel en de dienstverlening. Er is geen weinig geloof dat de veranderingen de op ons afkomende uitdagingen zullen helpen counteren.

Daarnaast is er ook de uitrol van de nieuwe vastgoedstrategie en gebouwenvisie. Deze zullen nog meer gestroomlijnd worden naar beperktere locaties en dit zal gevolgen hebben voor het evenwicht werk-privé de medewerkers. Het personeel heeft al heel wat veranderingen meegemaakt de voorbije jaren. Het is verandering moe. We zien in de cijfers van het sociaal overleg dat er zich een personeelsuitstroom voltrekt. Hierdoor gaat er heel wat kennis en ervaring verloren.

Het personeel van VDAB blijft in deze omstandigheden nog steeds gemotiveerd om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen aan de burgers. Het wil zich verder volwaardig inzetten en degelijk werken in een sterke overheidsorganisatie. Maar dan moet het beleid wel omgegooid worden en moeten er bij de onderhandelingen serieuze ‘toegevingen’ komen van de directie om een compromis te bereiken over de verschillende dossiers.


Personeelsvergaderingen en actie


Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal niet lijdzaam toezien op de ontmanteling en uitverkoop van onze VDAB. Daarom hebben we op 15, 16, 17 en 21 september een zeer ernstig signaal gegeven dat het zo niet verder kan. Gedurende die dagen hebben we 15 succesvolle personeelsvergaderingen georganiseerd om het personeel in te lichten en te bekijken op welke manier we zullen reageren. Er moeten immers dringend positieve, ingrijpende en structurele bijsturingen komen in de verschillende dossiers die ter tafel liggen.

Het is duidelijk dat het personeel samen met de vakbonden wil reageren en dat we actiemiddelen zullen aanwenden om de ernst van de situatie te doen erkennen en ook aanpassingen af te dwingen.

Aanvulling: op 27 september 2021 legde het personeel van de VDAB een halve dag het werk neer na een oproep van het gemeenschappelijke vakbondsfront.

 

Chris Moortgat


Documenten
1920x620-Vlov.jpg