Sociale verkiezingen 2024: alle goede dingen bestaan uit 3!

 


Met deze positieve oneliner trapt ACOD Cultuur de campagne op gang voor de sociale verkiezingen in 2024. De lijstnummers zijn ondertussen bekend. ACOD Cultuur zal de kandidaten voor Ondernemingsraad (OR) en het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) voordragen op lijst nummer 3.


Het nummer is symbolisch. Het correspondeert met kwaliteiten en kernwaarden waarvoor we garant blijven staan en die een leidraad vormen van ons denken en doen, namelijk solidariteit, diversiteit en een ondersteunende rol…

ACOD Cultuur wil dat iedereen werkzaam in onze heel diverse sector de juiste honorering en respect krijgt voor het werk dat geleverd werd. Waar dat niet het geval is, laten we ons samen en in alle solidariteit horen en ijveren we ervoor om via alle voor de hand liggende kanalen, het recht en het respect te doen zegevieren.

We zijn er ons terdege van bewust dat kunstenaars, artiesten, dansers, acteurs, schrijvers en musici spijtig genoeg nog steeds te veel in de hoek gedrukt worden waar de klappen vallen.

Diversiteit (in de breedste zin van het woord) loopt als een rode draad doorheen ons syndicalistische gedachtengoed. Deze waarde bepaalt sterk onze houding, zowel naar onze leden als aan de onderhandelingstafel. We toetsen ook steeds beslissingen af met de inclusie-gedachte die we koesteren.

Tegenover de steeds en snel veranderende wetgeving in de sector, de confrontatie met de complexere administratie, de besparingen door de overheid en de vele nieuwe uitdagingen die nog op ons afkomen, blijven we garant staan voor de juiste ondersteuning van onze leden. We bieden een baken van vertrouwen en bereikbaarheid waar ieder lid terecht kan met zijn zorgen en vragen over zijn tewerkstellingssituatie.

Dit kunnen we uiteraard niet alleen verwezenlijken vanuit ons kantoor in Brussel. Samen met onze vele verkozen leden in zowel ondernemingsraad als CPBW en al onze syndicaal afgevaardigden, leggen we al lang een sterk parcours af.

Kameraden, in december 2023 wordt de procedure voor de sociale verkiezingen 2024 in gang gezet door een eerste schriftelijke mededeling vanwege de werkgevers. Om de vier jaar verkiezen de werknemers hun vertegenwoordigers in organisaties met minstens 50 werknemers.

Voorafgaand aan de effectieve verkiezingen die zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024, zal er een voorprocedure plaatsvinden van 150 dagen. Hierover later meer.

Wij roepen enthousiaste en gemotiveerde kameraden die een hekel hebben aan onrechtvaardige situaties, onveilige werkplekken, ongelijke behandelingen en pesterijen op om zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen 2024.

Voel jij je aangesproken om actief in je organisatie onze syndicale waarden mee uit te dragen en de belangen van je collega’s te verdedigen of om mee te ijveren voor betere, veiligere werkomgeving, correcte verloning? Heb je vragen? Laat van je horen!

Wij staan al sterk, samen worden we nog sterker en met veel gemotiveerde kandidaten, een krachtdadig programma en super verkiezingsresultaten zijn we het sterkst! Alle goede dingen bestaan uit 3!

Lees meer op: www.cultuurkameraad.be en www.abvv2024.be

 

Inge Hermans