Sluikse afbouw statutair ambt: niet met ons!

 


Nog voor de vakantie werd op het sectorcomité 18 een nota voorgelegd over de vaststelling van functies die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers en over de vaststelling van de knelpuntfuncties. Het is de bedoeling van de Vlaamse regering deze functies contractueel in te vullen. Absurd, want velen zijn niet geïnteresseerd om voor de overheid te werken voor ‘het hoge loon’ – dan kan men beter in de privé gaan werken – maar wel omwille van de zekerheid van een statutair ambt.


Omdat functiebenamingen constant evolueren, wil de Vlaamse overheid functiegroepen aanduiden die moeilijk in te vullen zijn. De volgende (groepen van) functies vindt zij knelpuntfuncties: ingenieurs, financiële functies, IT, technische functies, medische functies, preventieadviseurs, opvoeders, vakleerkrachten en niet in het minst nautische functies.

Als men dit alles samen met de knelpuntenlijst van de VDAB bekijkt, blijft er niet veel meer over dat statutair kan worden aangeworven. Weg statutair ambt!

De ACOD zal zich krachtig verzetten tegen de snode plannen van deze rechtse regering. Het Algemeen Comité Vlaamse Gemeenschap, waarin alle hoofdafgevaardigden zetelen, heeft ons de taak opgedragen hard en strijdvaardig te ageren. We zullen dit zeker met volle inzet en goesting doen.

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat, Sylvia L’homme, Geert Dermaut, Eddy Hendrickx

 

 


Documenten
1920x620-passepartout.jpg