Skeyes: sociaal overleg is een hindernissenparcours

 


Het sociaal overleg bij skeyes gaat in een snel tempo door, maar verloopt niet van een leien dakje. Uiteraard vertrekken we niet van een wit blad en speelt de historiek soms in het voordeel en soms in het nadeel van een gestructureerd en constructief overleg.


Een zeer positief punt is alvast dat er een vergaderkalender werd opgemaakt met alle vakbonden, dat de agenda’s en documenten tijdig bezorgd worden en dat de vergaderingen beter voorbereid kunnen worden zodat we niet telkens op het paritair comité nog de finale onderhandelingen moeten voeren over alle dossiers.

Het is eveneens positief dat er gestructureerd werk wordt gemaakt van de uitvoering van de akkoorden die werden afgesloten. Hierbij moeten we echter aanstippen dat de hoeveelheid, de snelheid en soms ook de concrete uitvoering niet altijd 100 procent zijn. Laten we hopen dat dit de inderziektes zijn en dat we deze fase snel ontgroeien. Fouten maken doet iedereen, de werknemers mogen hiervan echter geen slachtoffer worden.


Blijvende pijnpunten


Het feit dat bepaalde mensen denigrerend blijven doen over het sociaal overleg door ingebrekestellingen te sturen, naar de rechtbank te stappen of openlijke uitlatingen doen over de CEO of de werkgever in het algemeen is uiteraard nog een pijnpunt. Net zoals bepaalde voorstellen die er gedaan worden aan tafel: tot 900 euro voor een niet gewerkte dag (stand-by) of 5000 euro voor een flexdienst waarvan je weet dat je moet werken, maar waar mogelijk het beginuur (enkel overdag) kan wijzigen? Op dergelijke basis valt er natuurlijk geen serieuze discussie te voeren.


Komende onderhandelingen


Het zou best zijn dat ook aan deze fase snel een einde komt zodat we bijvoorbeeld voor iedereen een sterk akkoord kunnen afsluiten in het kader van de tweejaarlijkse onderhandelingen op basis van onze eisenbundels. Wij hebben alleszins al kenbaar gemaakt dat we snel een lineaire verhoging wensen van de verloning van alle contractuelen. De andere elementen liggen momenteel voor ter discussie en we hopen dit ten laatste in het voorjaar van 2020 te kunnen afronden. Niet enkel om het loon te verhogen maar eveneens om het evenwicht werk-privé te verbeteren, de arbeidsomstandigheden aan te passen en de modaliteiten (mobiliteit enz.) verder te faciliteren.


Toekomstige uitdagingen


Bij skeyes komen er de volgende jaren nog heel wat uitdagingen rond de samenwerking met de militairen, de digitalisering (digitale toren), de zoektocht naar de juiste (technische) profielen, het (Europees) regelgevend kader… Om dit proces in goede banen te leiden, zijn er sterke sociale partners nodig die verandering durven aanpakken zonder daarbij aan sociale afbraak te doen, maar die integendeel sociale vooruitgang weten te realiseren. Dit kan alleen binnen een gestructureerd overleg waarbij respect leeft voor alle partijen rond de tafel.


Wij behouden het overzicht


ACOD Telecom-Vliegwezen zal zich verder inzetten om de sociale dialoog verder te sturen in deze richting, in het belang van alle werknemers van skeyes en in het algemeen belang van de gehele maatschappij. De cruciale rol van skeyes voor de Belgische economie mag niet onderschat worden en gezien deze strategische positie, vinden we eveneens dat de luchtverkeersleiding en de daarbij behorende diensten in overheidshanden moeten blijven. Een privatisering of liberalisering van deze sector zou niet alleen de werkomstandigheden van de medewerkers doen verslechteren, maar zou eveneens een effect kunnen hebben op de veiligheid van het gehele luchtverkeer. Op Europees niveau sluiten we ons daarom ook aan bij ETF (Europese Transport Federatie) die hetzelfde standpunt bepleit.


Bart Neyens


Dit artikel verscheen in Tribune 75.11