Sectoraal akkoord – cao Vlaams overheidspersoneel ondertekend: verhoging eindejaarstoelage en zaterdagtoelage komt eraan

 


De onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vlaamse regering over het sectoraal akkoord – cao zijn afgelopen. Na verschillende onderhandelingsrondes is er een akkoord, dat door zowel alle vakbonden als door de Vlaamse regering is goedgekeurd.


De onderhandelingen verliepen niet vlot. ACOD Overheidsdiensten vond het budget te klein, maar de Vlaamse regering wou niets extra toevoegen. Daarom is er de belofte om later extra budget (13 miljoen euro) toe te voegen aan de onderhandelingen in 2020. Zoals steeds was het dus geven en nemen, de enige manier om tot een akkoord te komen.

Binnen het beschikbare budget van 6,01 miljoen euro en binnen de huidige krachtsverhoudingen is dit sectoraal akkoord toch een stap vooruit voor de verhoging van de koopkracht van het Vlaams overheidspersoneel. Dat was als ACOD Overheidsdiensten altijd ons uitgangspunt en breekpunt. Hieronder lees je de concrete koopkrachtverhogende maatregelen die worden gerealiseerd in het sectoraal akkoord – cao 2017-2019.


Verhoging eindejaarstoelage


We halen hier als vakbonden alweer enkele procenten verhoging bij, zo zetten we nog een stap dichter naar een volwaardige 13de maand.

 

 

Tot en met 2018
Vanaf 2019
 

% van het brutosalaris van de maand november

% van het brutosalaris van de maand november

voor rang A2 en hoger en de salarisschalen A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 en A148 

59,51%

64,71%

voor rang A1, B3, B2, C3 en C2

66,27%

71,47%

voor rang B1, C1, D3 en D2

73,68%

77,68%

voor rang D1

80,12%

84,12%

 

Hiervoor hebben we bedrag van 4.952.772,46 euro kunnen binnenhalen. We hadden echter graag gezien dat rang D1 en B1-C1-D3-D2 nog meer procenten hadden bijgekregen, maar dat wou de regering niet.


Verhoging toelage voor zaterdagwerk


Om het werken op zaterdag aantrekkelijker te maken, wordt de toelage voor zaterdagwerk opgetrokken tot een toeslag van 25% van het uurloon. Op basis van de cijfers van 2018 komt deze maatregel ongeveer 3100 personeelsleden ten goede, waarvan minstens de helft van de personeelsleden (en budget) zich in niveau D situeert. Hiervoor is 1.053.577,56 euro voorzien.


Tijdelijke toekenning loopbaan- en opleidingscheques


Om de visie op leren en ontwikkelen kracht bij te zetten, worden voor alle personeelsleden van het niveau D en de rang C1 de instrumenten ‘loopbaancheques’ en ‘opleidingscheques’ ingezet. In totaal is er een budget van 500.000 euro beschikbaar voor deze maatregel.


K-IBO


In uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016 kunnen de entiteiten, raden en instellingen die vallen onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord, gebruik maken van de regeling inzake GIBO. De GIBO-regeling werd met ingang van 1 september 2018 vervangen door de K-IBO. Het toepassingsgebied van de K-IBO is ruimer dan dit van de GIBO, het bevat een aantal extra (kwetsbare) doelgroepen.


Ondertekening sectoraal akkoord – cao


Op het Sectorcomité XVIII van 24 juni hebben de secretarissen van de drie vakbonden en de minister-president van de Vlaamse regering het sectoraal akkoord ondertekend. Zoals jullie kunnen zien: met de vakbond ga je erop vooruit!Chris Moortgat


Dit artikel verscheen in Tribune 75.07