Perscontract: eenmaal, andermaal… niet toegekend!

 


Op een zaterdagochtend enkele weken geleden, verslikte ik mij in mijn koffie zoals velen van jullie ongetwijfeld deden. Op de voorpagina van een krant stond het nieuws dat bpost de persconcessie niet zou binnenhalen, maar dat twee private spelers dit zouden doen: PPP voor de kranten en Proximy voor de tijdschriften.


Zoals ik al aanhaalde in de verschillende media, ben ik er niet van overtuigd dat de concurrentie het contract kan uitvoeren. Zij zou op een half jaar tijd een logistiek en operationeel netwerk op poten moeten zetten dat gelijk is aan dat van bpost. Op een gegeven moment liet de CEO van PPP weten dat hij 2.000 mensen van bpost zou overnemen. Tegen welke voorwaarden? Onder welk statuut? Onder welke arbeidsomstandigheden?


Wat is er beslist?


Maar de kogel is eindelijk door de kerk. De persconcessie is niet toegekend. De regering besliste dat niemand nog het perscontract binnenhaalt. Ze heeft in een overgangsperiode van een half jaar voorzien voor bpost om nog verder tijdschriften en kranten te bedelen. Daarna komt er een sterk verminderde subsidie om de kranten te bedelen in minder bevolkte gebieden en om de tijdschriften te bedelen van het middenveld (non-profit organisaties, verenigingen, vakbonden…). Ook de krantenwinkels krijgen een kleine fiscale korting. Dit allemaal tot 2026, daarna valt elke steun weg.

Nu is het aan de uitgevers om samen te zitten met de distributeurs. Voor bpost is het zaak om zo veel mogelijk contracten binnen te halen. Uit alle persartikels van de laatste weken is duidelijk naar boven gekomen dat bpost de favoriete distributeur is van de uitgevers.


Welke gevolgen voor bpost?


Het risico bestaat dat PPP en Proximy ook gemeenten en steden zullen binnenhalen om kranten en tijdschriften te verdelen. Waar juist, dat zal afhangen van de onderhandelingen van de uitgevers met bpost, PPP en Proximy. Dit zal natuurlijk gevolgen kunnen hebben voor de huidige organisaties. Als er ergens kranten wegvallen, moeten er herschikkingen gebeuren.

Wat ik jullie wel al kan meegeven, is dat dit voor mij zonder ontslagen zal gebeuren! Het bedrijf heeft tijd genoeg om hiermee om te gaan en kan dit perfect zonder dat er mensen worden ontslagen. Wanneer jullie dit lezen, hebben we ondertussen al enkele keren samengezeten met het bedrijf om de eventuele gevolgen te bespreken.


Sterk vakbondswerk


Op de vele vragen die jullie krijgen, kunnen jullie al zeker één correct antwoord geven. Namelijk dat door sterk vakbondswerk de beslissing is teruggetrokken. Vanaf de eerste dag dat het slechte nieuws bekend geraakte, hebben we gewogen op de media, in de journaals en de kranten. Door de boodschap die we gebracht hebben, is de politiek wakker geschud en werd de concessie niet toegekend aan de concurrentie. Dat is onze taak kameraden, jullie te allen tijde verdedigen. Dat zullen we de komende weken en maanden blijven doen!

 

Geert Cools