Oprichting mobiliteitscentrale: ACOD TBM voert actie voor werkzekerheid bij De Lijn

 


Op 6 oktober vond een paritair comité plaats, waarin wij onze duidelijke eis tot werkzekerheid bij De Lijn neerlegden. Na lang onderhandelen is geen bereidheid gevonden om voor de personeelsleden van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer tot oplossingen te komen. Onze vraag naar een actief en sterk begeleidingstraject voor de betrokken medewerkers werd steevast afgewezen. Dit ontneemt deze mensen een eerlijke kans om toch tewerkgesteld te blijven bij De Lijn.


De directie blijft inzetten op een cao afgesloten in de NAR waarvan tot vandaag echter nog geen zekerheid bestaat over de toepasbaarheid op De Lijn. Dit is voor ons onaanvaardbaar.

Maar ondertussen groeit het dossier ook met de dag. Hoewel het eerst enkel ging over de medewerkers die rechtstreeks getroffen waren, spreekt De Lijn nu ook over 83 chauffeurs van de belbus. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid wel geheroriënteerd worden naar vaste lijnen, maar de analyse loopt hier nog. Dat dit dossier dus voor iedereen van De Lijn van groot belang is, wordt met de dag duidelijker.

Door de houding die De Lijn aanneemt in dit en andere dossiers, laat de directie ons geen keuze. In gemeenschappelijk front gingen we met de andere huisvakbonden over tot actie. Op vrijdag 9 oktober organiseerden wij een 24-urenstaking tegen de privatisering van diensten en tegen het afstoten van personeel.

Dat deze actie een groot succes was, met actiebereidheid van meer dan tweederde van het personeel, bewijst dat wij allemaal wakker liggen van de toekomst van De Lijn. Wij bedanken iedereen voor hun grote solidariteit.

Wij blijven u informeren over de sluipende privatisering, want behoud van sterke openbare diensten belangt iedereen aan.

 

Rita Coeck

 

 


Documenten
1920x620-TBM.jpg