Opnieuw naar acties in de gas- en elektriciteitssector?

 


Bovenop de nationale interprofessionele actiekalender - vooral in functie van koopkracht en syndicale rechten ter verdediging van allen, aangestuurd door het ABVV - en veelvuldige lokale conflictueuze situaties, zal ACOD Gazelco binnenkort evalueren in hoeverre opnieuw daden bij woorden moeten gevoegd worden in de sector van gas en elektriciteit.


Sinds 2019 loopt immers nog steeds een sectorale stakingsaanzegging. De verzamelde werkgevers hebben nog steeds niet gedaan hebben wat ze toen beloofd hebben, namelijk ervoor zorgen dat in een aantal sectorale dossiers ‘zichtbare vooruitgang moet geboekt worden in de onderhandelingen, waarbij pensioenen de prioriteit zijn’. In dat jaar vond een vergadering plaats met vier CEO’s, twee personeelsdirectrices en de vakbonden, waar dit beloofd werd.

Recent bracht ACOD Gazelco deze beloftes in herinnering bij de werkgeversfederaties en rechtstreeks bij de eindverantwoordelijken van grote ondernemingen in onze sector. We brachten hierbij ook in herinnering over welke dossiers dit hoofdzakelijk gaat. Enkel in functie van pensioenen werd zichtbare vooruitgang gerealiseerd, hoewel momenteel zelfs dit dossier niet helemaal afgehandeld is.

De door de werkgevers gevraagde opsomming van knelpunten is hieronder terug te vinden. Dit is de letterlijke tekst die we toen bezorgden.

“Hieronder een herhaling van een niet-limitatieve lijst van discussiepunten, die voor Gazelco (en andere syndicale organisaties) aanleiding gegeven heeft om op 28 februari 2019 een sectorale aanzegging tot acties in te dienen. We trachten hierin prioriteiten te leggen, zoals door de werkgevers gevraagd op 17 mei 2019, hoewel alle aangehaalde punten hun belang hebben voor Gazelco. Enkel een ernstige concrete vooruitgang hierin kan mogelijk een herstel van een sociale vrede met zich meebrengen.
- Elgabel (incl. Regime B)
- Kwalificatiemethode
- Verplaatsingen
- Getrouwheidsverlof
- Tewerkstelling (contracten bepaalde duur, akkoord 1962, akkoord 1967, eindeloopbaan (‘best practices’ werkbaar werk))
- Personeelstarief E & G
- Rechthebbenden gezondheidszorgen
- Syndicaal statuut"

Voor sommige van deze knelpunten werden verbeteringen gevraagd (Elgabel, verplaatsingen, personeelstarief, rechthebbenden), voor andere (kwalificatiemethode, getrouwheidsverlof, tewerkstelling - ook vastheid van betrekking en beperking van onderaanneming - en syndicaal statuut) het eenvoudige respect door werkgevers van hetgeen bestaat in deze materies. Indien niet snel het beloofde ook effectief een gunstig gevolg kent, zal ACOD Gazelco hierover alle personeelsleden informeren, sensibiliseren en waarschijnlijk mobiliseren om duidelijk te maken wat wij begrepen hebben van de ook door de werkgevers gebruikte woordenschat.

 

Jan Van Wijngaerden

 

 


Documenten
1920x620-Gazelco.jpg