Interactief afstandsonderwijs: een vloek of een zegen ?

 


De Vlaamse regering legde een voorontwerp van decreet over interactief afstandsonderwijs op tafel. Wat is men nu weer van plan?


Voor alle duidelijkheid: om digitale werkvormen te gebruiken in de lessen en aan ‘blended learning’ te doen op school is dit voorontwerp niet nodig. Vanwaar dan de behoefte om nog maar eens een decreet op het onderwijs af te vuren?

In de ingewikkelde definitie van het decreet lezen we dat het gaat over ‘onderwijsactiviteiten die via digitale media plaats-onafhankelijk worden georganiseerd tijdens de schooltijd en waarbij er interactie is tussen de leerling en de leerkracht, synchroon of asynchroon’. Kan iemand ons uitleggen hoe je asynchroon interactie kan hebben?

Eenvoudig gezegd wil men met dit decreet mogelijk maken dat je in het secundair onderwijs tot 50 procent van het jaarcurriculum plaats-onafhankelijk kan aanbieden, lees: thuis, in de zetel, naast de Playstation, aan de toog, aan de biljarttafel, bij vrienden thuis, op straat…
Die 50 procent van het jaarcurriculum betekent ook dat sommige vakken volledig in afstandsonderwijs kunnen belanden. Dat vinden we ronduit ontoelaatbaar. Geen enkel vak zou volledig op afstand mogen gegeven worden.

Is dit waar we met ons onderwijs naartoe willen? Is dit hoe men het lerarentekort zal oplossen? Is dit waarmee men de job aantrekkelijker wil maken?

Zie je het al gebeuren? Jouw parallelle collega geschiedenis is voor lange tijd ziek en men vindt geen vervanging. (Hoe zou dat komen?) De oplossing is snel gevonden. De leerlingen van de collega kunnen jouw lessen volgen via afstandsonderwijs. Enkele leerlingen uit jouw eigen klas zien het eigenlijk ook wel zitten om afstandsonderwijs te volgen en enkele leerlingen uit de andere klas zouden liever contactonderwijs volgen. Zo krijg je dan misschien vier categorieën van leerlingen in de klas, namelijk leerlingen uit jouw klas fysiek, leerlingen uit jouw klas op afstand, leerlingen uit de andere klas op afstand en leerlingen uit de andere klas fysiek. Leuke invulling voor 1/22ste in jouw opdracht.

Voor ons betreft is dit meer dan één brug te ver. Tijdens de coronacrisis moesten de scholen open blijven want fysiek onderwijs was en is het beste onderwijs. Herinner je nog minister Weyts die op televisie staat te smeken om de scholen open te houden? Wat met de opgelopen leerachterstand tijdens het afstandsonderwijs en wat met het belang van sociale contacten op school? Of is dat plots allemaal niet meer van tel?

Voor ACOD Onderwijs is het onbespreekbaar dat een leraar zou verplicht worden om via afstandsonderwijs les te geven. Het moet hoe dan ook altijd een vrije keuze blijven. Het decreet verzekert dat niet.

Wij zijn er ook van overtuigd dat - een paar leerlingen uitgezonderd - contactonderwijs de grootste garantie biedt op gelijke onderwijskansen. Het lijkt ons dan ook logisch dat ouders en het Netwerk Tegen Armoede vragen hebben bij dit decreet (zie advies Vlor*). Of zullen we jongeren vanaf 12 jaar halftijds thuis onderwijs laten volgen?

We zien in het decreet ook dat de school een visie moet ontwikkelen op afstandsonderwijs en de daarbij behorende doelen moet definiëren. Kan iemand ons dan de ingangsdatum op 1 september 2022 verklaren?

Voor ACOD Onderwijs heeft dit decreet geen plaats in onderwijs. Een vakbond die aan de onderhandelingstafel de mogelijke gevolgen van zo’n decreet aanhaalt, is geen doemdenker maar een realist.

 

nancy.libert@acod.be

 

* https://www.vlor.be/adviezen/verankering-afstandsonderwijs-het-secundair-onderwijs

 


Documenten
1920x620-Onderwijs.jpg