De moeilijke wissel naar 2022 voor de Belgische Spoorwegen

 


Het jaar 2021 is voorbij. We hadden gehoopt op een jaar van herstel. Helaas, de verwachtingen waren te hoog gespannen, het lot besliste anders. We moesten ons opnieuw aanpassen aan de wetten van de natuur. Het beruchte virus kende geen ctrl-alt-del zoals een doorsnee computervirus.

Sociale inspectie werkt mee aan pragmatische oplossing


In de twee vorige edito’s ging het over de achterstallige dagen bij het operationeel personeel van de NMBS naar aanleiding van het bezoek van de sociale inspectie. Ondertussen hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront geëist dat er zou onderhandeld worden met de sociale inspectie om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Op de vergadering van 5 november werd een tegenvoorstel gedaan om de historische achterstallen in een ‘rugzak’ te steken zodat deze in de loop van de carrière zouden kunnen opgenomen worden. De sociale inspectie ging hiermee evenwel niet akkoord en wilde eerst slechts een verlenging toestaan tot september 2022. Pas na intensieve inspanningen ging de sociale inspectie uiteindelijk akkoord om de deadline te verlengen tot 30 juni 2024, een uitstel van twee jaar en drie maanden. Dit voorstel werd tijdens de vergadering van het Sturingscomité van 2 december besproken. De details van wat we bereikt hebben lees je in het artikel hierover in deze editie van Tribune.

De ACOD zal samen met de collega’s van het gemeenschappelijk vakbondsfront erop toezien dat er voldoende nieuwe personeelsleden worden geworven. Indien we vaststellen dat dit onvoldoende gebeurt zullen we bijsturingen eisen.


Bundel 541 onder vergrootglas


In de loop van 2022 moet de reglementering aangepast worden aan de wettelijke bepalingen. We zijn ervan overtuigd dat ook dit nog een zware dobber zal worden. De bundel 541 ligt gevoelig bij onze leden en het personeel. We kunnen de discussie echter niet uit de weg gaan. Toch zijn er ook opportuniteiten voor het personeel. We wijzen er trouwens op dat een aanpassing een twee derde meerderheid vereist in de Nationale Paritaire Commissie. Er is dus een akkoord van een erkende organisatie nodig voor een aanpassing.


CoViD-19 houdt treinen in de bundels


Na de succesvolle vaccinatiecampagne dachten velen dat CoViD-19 voorbij was. Niets bleek minder waar. De vierde golf hakt er meedogenloos in. Het virus woedt hard in de scholen en stopt natuurlijk niet aan de schoolpoort. Ondanks de hoge vaccinatiegraad komen er nog veel mensen in het ziekenhuis en op intensieve zorg terecht. De druk op de ziekenhuizen is zeer groot en we beklemtonen hier onze solidariteit met het zorgpersoneel.

Bij de spoorwegen zijn er uiteraard ook gevallen van CoViD-19-besmetting en moeten velen in quarantaine, ook bij niet-besmetting. Dat heeft tot gevolg dat het invullen van de prestaties moeilijk wordt en beslist werd een groot aantal P-treinen te schrappen.


Nieuw jaar, nieuw begin?


De verwachtingen zijn misschien niet zo rooskleurig als we zouden wensen. Toch moéten we hopen op betere tijden en kunnen we volgend jaar de coronaperikelen hopelijk eindelijk achter ons laten om opnieuw ons ‘normale leven’ te kunnen leiden.

 

Ik wens jullie namens ACOD Spoor alvast het beste toe voor 2022 en voor al wie jullie dierbaar is. Een prettige kerst en een gezond 2022!

 

Ludo Sempels

 

 


Documenten
1920x620-Spoor.jpg