Coronaplan met kleurcodes voor het nieuwe schooljaar

 


Niemand weet met zekerheid hoe en in welke mate CoViD-19 zich de volgende maanden in onze samenleving zal manifesteren. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs samen met onder meer de vakbonden en de onderwijsverstrekkers pandemiescenario’s en draaiboeken uitgewerkt voor ieder onderwijsniveau en voor ieder pandemieniveau. Dit maakt het gemakkelijker om zich voor te bereiden op wat komen kan.


Pandemieniveaus


In de tabel hieronder worden de vier pandemieniveaus beschreven. De Veiligheidsraad beslist welk niveau van kracht is. Zoals het er nu uitziet, zullen wij op 1 september starten in de gele fase. Het is niet uitgesloten dat later in het schooljaar in sommige regio’s een ander niveau zal gelden dan in de rest van het land.

NUL RISICO

GROEN

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

LAAG RISICO

GEEL

Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

MATIG RISICO

ORANJE

Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

HOOG RISICO

ROOD

Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Bron: onderwijs.vlaanderen.be

 

Pandemiescenario’s en draaiboeken


Er zijn pandemiescenario’s en draaiboeken voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs (CVO’s en basiseducatie) en voor het deeltijds kunstonderwijs. In de pandemiescenario’s zijn de maatregelen in tabelvorm opgenomen. In de draaiboeken – telkens drie per niveau, voor code geel, code oranje en code rood – worden de maatregelen toegelicht en worden bijkomende adviezen verstrekt. Voor de CLB’s, de internaten (en MPI’s van het GO! en de IPO’s), het onderwijs aan zieke kinderen en het leerlingenvervoer zijn er aparte pandemiescenario’s.

In de tweede en derde graad van het secundair en in het volwassenenonderwijs wordt vanaf code oranje de aanwezigheid van de leerlingen respectievelijk cursisten afgebouwd. Leerlingen (vanaf de tweede graad secundair) en volwassenen dragen een mondmasker, behalve in open lucht en bij sportactiviteiten.  In het deeltijds kunstonderwijs wordt vanaf code oranje enkel de aanwezigheid van cursisten ouder dan 12 jaar beperkt. In het basisonderwijs zijn de leerlingen altijd allemaal aanwezig, ongeacht de kleurcode.

Op onze website (www.acodonderwijs.be) vind je een actuele snelkoppeling naar de pandemiescenario’s en de draaiboeken.


ACOD-werkgroep Corona


De maatregelen die de overheid neemt, gaan uit van het recht op leren van elk kind. ACOD Onderwijs onderschrijft dit recht op leren, maar wil ook over de gezondheid en het welzijn van het personeel waken. Daarom zullen wij dit schooljaar een werkgroep Corona opstarten. In deze werkgroep willen wij onze conclusies trekken uit de voorbije periode en standpunten formuleren voor de toekomst. Je hoort hier meer over via je regio of provincie.


Een pluim voor onze ambtenaren

Ten slotte nog een uitdrukking van onze appreciatie voor de medewerkers van het departement Onderwijs. Zij hebben ons met kennis van zaken begeleid bij het opstellen van de draaiboeken. Als er iets aan te passen was, dan hebben zij dat zo snel mogelijk en met de nodige zorg gedaan. Bedankt, jullie gaven het beste van jezelf, jullie zijn top!


We houden je op de hoogte


Je hebt de voorbije maanden gemerkt dat de situatie waarin we ons bevinden, erg veranderlijk is. Toch staat ACOD Onderwijs 24/7 klaar om je te informeren en bij te staan.

Heb je een probleem of een vraag over je opdracht? Voel je je niet veilig? Stap naar onze afgevaardigde in je school of centrum of contacteer ons secretariaat in je buurt (www.acodonderwijs.be/contacteer-ons).

We houden je ook op de hoogte via onze website, facebookpagina en maandelijkse nieuwsbrief.

 

nancy.libert@acod.be