Brussels Airport Company: geen budget voor prestatiebonus

 


Op de ondernemingsraad van januari kondigde het management aan dat er geen budget is voor de merit (prestatiebonus) van 2023. Als reden werd aangehaald dat de loonmassa door de hoge index reeds sterk gestegen is en dat er budgettair geen ruimte is om bijkomende loonsopslagen toe te kennen.


Er werd ook meegedeeld dat er wel de mogelijkheid zou zijn om in de toekomst consumptiecheques toe te kennen. Over het bedrag kon er nog geen zekerheid gegeven worden omdat het kader op het niveau van de regering nog niet vastligt.

De ACOD betreurt deze beslissing. Het resultaat van het bedrijf wordt bepaald door alle medewerkers en op deze manier worden de verdiensten waarvoor collega’s gewerkt hebben niet beloond. Vooral de operationele bedienden zullen de dupe zijn van de beslissing om de merit niet toe te kennen. Het is ook deze groep van collega’s die rechtstreeks de gevolgen van coronacrisis het zwaarst gevoeld heeft.

Wij hebben meegegeven dat dit voor ons niet aanvaardbaar was en stellen ons vragen bij deze beslissing. Vorige jaren, tijdens de volle coronacrisis, wanneer de financiële resultaten slechter waren, was er wel nog steeds marge om een beperkte merit toe te kennen.

Wij hebben aangedrongen op bijkomende gesprekken en hopen dat de werkgever bereid zal zijn een inspanning te leveren om de motivatie te behouden. Daarnaast hebben wij benadrukt dat indien er geen resultaat zou zijn, er mogelijk operationele problemen kunnen komen in de zomer.

De werkgever heeft onze vraag meegenomen en zou hierop terugkomen.

 

Annuska Keersebilck


Documenten
1920x620-Telecom.jpg