#redde1900 & make Proximus proud again!

 


Na bijna drie maanden kunnen we met zekerheid stellen dat het ‘Fit for purpose’-plan van Proximus maar één ‘purpose’ of doel heeft: het bedrijf klaarmaken voor een uitverkoop. Het ‘overbodige’ personeel moet overboord en de HR-regels op de schop. De ACOD herinnerde de directie aan haar vorige ‘Fit for growth’-plan. Wellicht hebben enkel de aandeelhouders daar iets van gemerkt. Of was het de bedoeling dat het werkvolume per werknemer zou toenemen?


De ACOD blijft hoe dan ook suggesties doen om Proximus opnieuw te laten groeien en de keyspeler te maken in de Belgische gezinnen. Telecommunicatie is immers meer dan het aanbieden van een netwerk en een service. We denken hierbij aan verschillende pistes op het vlak van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ communicatieplatformen.


Oude platformen


Naar analogie van de investering van Telenet in de zenders Vier en Vijf zou Proximus kunnen investeren in het persagentschap Belga om de referentie en het platform te worden van objectieve en neutrale nieuwsgaring. Gezien de opkomst van ‘fake news’ wordt dit steeds belangrijker en het vraagt ook om een overheidsinbreng. Dergelijke communicatieplatformen zouden van Proximus een belangrijke speler maken inzake de informatie- en communicatiestroom naar de bevolking. Voorts kan ook nagedacht worden over de integratie of de overname van andere callcenters (bijvoorbeeld 100, 112, 1700, 1722, bpost) een meerwaarde kan betekenen en of er met andere infrastructuurspelers (bijvoorbeeld Fluvius, Elia) geen synergiewinsten kunnen geboekt worden.


Nieuwe platformen


Een groeimarkt is wellicht de platformtechnologie rond gaming en de bijhorende competities die zich op internationaal vlak steeds meer ontwikkelen. Voorts denken we ook aan de versterking van gegevensuitwisselingsdiensten als Zoom-it, Doccle’s, Doodle’s of itsme. Of wat te denken van een verregaande integratie tussen een telecomoperator en bank- en verzekeringsdiensten, zoals al gesuggereerd door de CEO van Belfius in 2017? Of laten we die markt aan Apple of Google? Gezien de technologische verwevenheid van Proximus in ons land en dankzij haar sterk netwerk zijn er tal van innovatiemogelijkheden waarbij het bedrijf nieuwe, nuttige, stabiele en zekere dienstverlening kan ontwikkelen ten bate van heel de bevolking. Volgens de ACOD moet dit beslist gebeuren via een overheidsbedrijf. Eén van de belangrijkste taken van de overheid is immers het creëren van gelijke kansen en dus ook gelijke toegang tot de correcte informatie.


Out of the box


Anders dan in het ‘Fit for purpose’-plan van dit management moet er over het muurtje gekeken worden. Als we één ding geleerd hebben de afgelopen maanden, dan is het wel dat het management de verschillende divisies vooral een besparingsopdracht hebben gegeven. De divisies weten niets van de nieuwe HR-voorwaarden of hoe een andere divisie gaat evolueren.  Bepaalde pistes zijn dan ook overduidelijk niet bekeken. In een proces van verandering en wendbaarheid zou je denken dat men begint te besparen aan de top, namelijk de raad van bestuur. Waarom zou het niet met 10 bestuurders kunnen in plaats van 14? Waarom niet met 6 EXCO-leden in plaats van 8? Solvay deed het Proximus al voor en telt nochtans dubbel zoveel werknemers als Proximus.


Oproep aan het management


Op 15 april wezen we – in een buitengewoon paritair comité – het management en de voorzitter van de raad van bestuur nogmaals op hun verantwoordelijkheid. De ACOD wil een modern Proximus waarop men trots kan zijn als dienstverlener, als werkgever en als belangrijke speler in onze maatschappij en economie. Proximus moet een merk blijven dat ‘altijd dichtbij’ is. We moeten dus inzetten op de nieuwe ontwikkelingen waar onze klanten belang aan hechten, bijvoorbeeld domotica, internet of things en veiligheid op alle gebied, gaande van camera’s tot firewalls en online-(betaal)bescherming. Proximus moet als werkgever ook vertrouwen schenken aan haar werknemers. Systemen van thuiswerk moeten niet misbruikt worden als evaluatie- of beloningsinstrument, maar gewoon een recht zijn. Het sturen van een controledokter moet afgeschaft worden tenzij bij een echt vermoeden van misbruik. Een moderne werkgever beschuldigt een werknemer niet van ziek te zijn of worden, maar zorgt er preventief voor dat dit zo min mogelijk gebeurt, dus gezond eten, veel bewegen en een aangename werkomgeving zijn cruciale elementen voor het welzijn van de werknemers en het bedrijf.


Oproep aan de aandeelhouders


Aangezien we verwachten dat het management nogal halsstarrig zal vasthouden aan de eigen nauwe visie, deden we een beroep op de aandeelhouders om hun stem te laten horen op 17 april 2019. Met de drie vakorganisaties organiseerden we een symbolische actie, maar waren we ook aanwezig in de algemene vergadering. We stelden enkele pertinente vragen. De ACOD zal in de verdere besprekingen dezelfde principes blijven verdedigen en herhaalt ook de woorden van de hoofdaandeelhouders: “We verkiezen jobs boven dividend.” We verwachten van het management dat ze daar samen met ons werk van maken.


Bart Neyens


Dit artikel verscheen in Tribune 75.05