Investeren in het spoor is investeren in de toekomst!

Nieuws woensdag 1 juni 2022

 


We zijn – ook uit noodzaak – ultramobiel geworden, maar stellen vast dat het wegennet oververzadigd is. De economische crisis treft velen omdat de prijzen van de brandstof de pan uit swingen. Daarnaast vergeten we zeker niet de klimaatverandering en de gevolgen ervan.


De trein is als veilig vervoersmiddel ongetwijfeld het ecologisch antwoord op de vraag naar meer mobiliteit. Op voorwaarde dat er voldoende geïnvesteerd wordt in de spoorwegen: infrastructuur, rollend materieel en bovenal personeel. Het spreekt voor zich dat de politieke overheid hierin een bepalende rol opneemt. Het is belangrijk dat diezelfde overheid beseft dat halfslachtige oplossingen slechte oplossingen zijn! Wat alvast niet weerlegd kan worden is dat het aanpakken van de klimaatverandering en tegelijkertijd de mobiliteit garanderen duurzame investeringen in de spoorwegen vergt.

Wie koning auto nog steeds verdedigt, poneert graag dat de elektrische versie de oplossing van de toekomst is. Zeker is dat elektrische wagens voor korte verplaatsingen niet weg te denken zullen zijn in de nabije toekomst. Betaalbare elektrische wagens zijn daarentegen andere koek. Ook technisch lopen er nog zaken fout, al te vaak lezen en horen we dat elektrische wagens spontaan vuur vatten.

Wij pleiten liever voor een veilig en toegankelijk openbaar spoorwegvervoer dat betaalbaar is. Toch is niet iedereen in dit land overtuigd van het feit dat investeren in de trein investeren in de toekomst is. De trein heeft alle troeven om het mobiliteitsprobleem voor een groot stuk op te lossen, zowel voor het reizigersvervoer als het vrachtvervoer. ACOD Spoor trekt en duwt mee aan de Europese trein met verschillende initiatieven van de Europese Transportvakbond (ETF) in functie van een ecologisch verantwoorde mobiliteit.

Wij roepen de politieke partijen van dit land op om de langetermijnvisie uit te rollen die werd beschreven door de voogdijminister in zijn Spoorvisie 2040. Verder in deze editie lees je meer over onze standpunten hierrond.

We geven grif toe dat deze regering het beter doet dan de vorige rechtse van Michel en De Wever, maar het kan altijd beter. Op dit ogenblik zijn de besprekingen over de nieuwe beheersovereenkomsten, die beslissend zullen zijn voor de dienstverlening, in een eindfase beland. De toekomst van het spoor wordt de komende dagen en weken bepaald.

Niet alleen de toekomst van het spoor staat op het spel, ook die van de andere openbare diensten. De jarenlange opeenvolgende besparingen eisen hun tol. Om het gebrek aan financiële middelen aan te kaarten binnen de publieke sector (alle openbare diensten) voeren wij op 31 mei een nationale actie. De strijdpunten zullen niet verrassend zijn: meer investeringen in de openbare diensten, meer personeel en een broodnodige verhoging van de koopkracht!

Veel mensen hebben het op dit ogenblik moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen op het einde van de maand. Meer koopkracht is essentieel voor een goed draaiende economie, zowel voor de grote marktspeler als voor de kruidenier en kleine ondernemer om de hoek. Mensen hebben nood aan zekerheid, ook op financieel vlak.

Daarom werd beslist om op 31 mei een staking te organiseren in de publieke sector. ACOD Spoor heeft zich daarbij aangesloten en een stakingsaanzegging ingediend voor 24 uur vanaf maandagavond 30 mei 22 uur tot dinsdagavond 31 mei 22 uur. Ook de collega’s van het gemeenschappelijk front sluiten zich aan bij deze actie.

Om een sterk signaal te geven, roepen we iedereen op massaal deel te nemen aan deze 24-urenstaking. Investeren in het spoor - en alle openbare diensten - is investeren in de toekomst van iedereen!

 

Ludo Sempels
voorzitter ACOD Spoor