Proximus: leven op gespannen voet

Nieuws maandag 11 maart 2019

 


Het paritair comité van 28 mei 2019 kende een vreemd verloop. Op de agenda stonden slechts enkele punten. Enkele kon ACOD Telecom-Vliegwezen goedkeuren, bij andere tekenden we hevig verzet aan. De grootste verrassing kwam echter op het einde, toen de voorzitter van het paritair comité met een datum kwam om te beginnen onderhandelen over het ‘Fit For Purpose’-plan bij Proximus.

1. Algemene dossiers


Goedgekeurde dossiers


- Het dossier Merit voor 2019 werd eenparig goedgekeurd en zal retroactief worden toegekend vanaf april 2019.

- De verzoening inzake de temperatuur en de werking van de airco’s in D1 (Gent en Brugge) werd eveneens unaniem positief afgesloten.

- Bij de evaluatie van het pilootproject Cora Anderlecht heeft ACOD gedurende de rit heel wat vragen gesteld en ook na de goedkeuring zullen we de vinger aan de pols moeten houden. Onze vaststelling was dat Proximus zich op het terrein niets aantrok van al dan niet een akkoord te hebben met de vakorganisaties. De verdere uitrol gebeurde in de praktijk sowieso, enkel werd er niet met Proximus-personeel gewerkt en telden de resultaten niet mee bij de verkoop bij de naburige Proximus-winkel. Dit hebben we kunnen rechtzetten en bovendien verkrijgen dat dit mee in rekening wordt gebracht bij het FFP-plan.


Niet-goedgekeurd dossier


Het management stelt voor dat bepaalde shopmanagers (tijdelijk) twee shops zouden beheren. Het gaat hier niet over kleine shops waar dat de trafiek dalende is, maar wel over grote, bloeiende winkels waarbij zowel op het vlak van het personeelsbeleid als op het vlak van de verkoop en retentie meer dan werk genoeg is. Het is echt ongepast om te vragen of te eisen van een medewerker dat hij of zij plots twee jobs combineert. Dit komt neer op het organiseren van burn-outs en demotivatie, zowel bij de betrokkenen als bij de rest van het personeel. ACOD Telecom-Vliegwezen kan hier niet mee akkoord gaan, te meer omdat we ons de vraag stellen of dit wel een ‘tijdelijke situatie’ zal blijven.


2. Fit For Purpose


Onderhandelingen rond Fit For Purpose eindelijk van start?


De voorzitter van het paritair comité stelde voor om te starten met de onderhandelingen rond Fit For Purpose vanaf 4 juni 2019. ACOD Telecom-Vliegwezen heeft onmiddellijk aangegeven dat wij steeds bereid waren en nog steeds zijn om te onderhandelen. Naakte of collectieve ontslagen mogen evenwel niet als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangen.

We maanden het bedrijf ook aan een einde te maken aan de moedwillige obstructie om documenten vrij te kunnen raadplegen of te downloaden. Het is immers hoog tijd dat we precieze informatie kunnen verspreiden onder het voltallige personeel. ACOD Telecom-Vliegwezen vindt dat iedereen het recht heeft om te weten wat Proximus op tafel heeft gegooid, hoe onrespectvol ook ten aanzien van de medewerkers en de sociale dialoog of zelfs wars van alle logica binnen hun eigen transformatieproces.

De vrijgave van de informatie volgde uiteindelijk op 4 juni. Jammer genoeg vond ACOD Telecom-Vliegwezen geen medestanders bij de andere vakorganisaties om deze informatie te delen met het voltallige personeel. We hebben dus enkel de leden geïnformeerd waarvan we het e-mailadres hebben.


Vakbondsfront blijft solidair


De standpunten van het gemeenschappelijk vakbondsfront blijven glashelder: we onderhandelen niet over naakte of collectieve ontslagen en zien ook het nut niet in om heel de HR-reglementering op de schop te gooien. Momenteel zitten we dus aan tafel om te bekijken op welke manier het vrijwillig vertrek gestimuleerd kan worden.

Proximus en de voorgangers Belgacom en RTT hebben al verschillende ‘vertrekplannen’ gekend, dus in die richting willen de drie vakorganisaties meedenken, maar het kan zeker niet de bedoeling zijn om de rechten af te bouwen van huidige en toekomstige medewerkers, laat staan mensen na jarenlange dienst gewoonweg op straat te zetten.


Proximus stuurt aan op een conflictmodel


Uit de reacties en communicatie van Proximus rond Fit For Purpose kunnen we tot nu toe maar één ding afleiden: de informatie die de vakbonden verspreidden in hun presentaties voor het personeel is 100 procent correct. De presentatie werd zelfs gebruikt door een bepaald management. Bovendien kunnen we intussen ook besluiten dat het huidige management geen enkele tewerkstellingsgarantie meer kan geven. Het heeft de toekomst niet goed voorbereid en zit niet op de juiste plaats. Het conflictmodel dat men nu probeert op te dringen aan de vakorganisaties, is eveneens een teken van weinig respect voor de sociale dialoog zoals die jaren gefunctioneerd heeft.

Dit conflictmodel zien we ook tot uiting komen met de lancering van Proximus Pickx: de vier grootste zenders van het land gaven al te kennen dat zij nooit hun akkoord hadden gegeven voor een dergelijk model. Vooral de manier waarop Proximus gecommuniceerd heeft, zette kwaad bloed. Het is een strategie die we jammer genoeg ook zelf hebben mogen ondervinden.

In dezelfde lijn mochten we ondertussen vernemen dat de transfer van 108 FTE (mobiele netwerken) uit het dossier Fit For Purpose zal gehaald worden. Dit is niet omdat men hen in het bedrijf wil houden, maar wel omdat men dit al voor de zomer wil ‘afgehandeld’ zien.


Welke toekomstvisie heeft het management voor Proximus?


ACOD Telecom-Vliegwezen vraagt zich af welk toekomstmodel het huidige management nog ziet voor Proximus. Indien men op de huidige weg voortgaat, dan zijn scenario’s zoals Caterpillar, Sabena, Ford Genk en Opel Antwerpen niet ondenkbaar. Je laat eerst mensen inleveren en als dan blijkt dat het nog niet genoeg is, dan verkoop je de boel maar of laat je het bedrijf ‘failliet’ gaan. De timing is natuurlijk des te schrijnender, want net nu de digitalisering en informatisering een flinke sprong maken, zou een modern telecombedrijf als Proximus niet meekunnen.

ACOD Telecom-Vliegwezen kan niet anders dan blijven vaststellen dat het hier over een boekhoudkundig beheer gaat van een onderneming waarbij de aandeelhouders niet mogen ‘geraakt’ worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een telecomspeler als Vodafone, is Proximus niet zinnens haar dividend te verlagen. Voorts zien we ook dat het investeringsbeleid duidelijk te weinig rendement haalt (glasvezel, Telesign, Umbrio, Davinsi Labs,…). De werknemers mogen dus het gelag betalen. Zelfs op het vlak van het netwerk komen andere spelers (Fluvius, Citymesh) op de markt die de historische positie van Proximus proberen te ondergraven. Tot op heden hebben we op die initiatieven geen enkele reactie gezien van Proximus. Dat baart ons bijzonder veel zorgen.


Besluit


De sociale dialoog bij Proximus staat onder hoogspanning. We willen graag onderhandelen, maar niet met het mes op de keel. ACOD Telecom-Vliegwezen roept het management dan ook op om de tanker van koers te veranderen, zodat iedereen met een relatief gerust gemoed op vakantie kan vertrekken en we nadien samen aan een florerende toekomst voor Proximus kunnen werken.

 

Bart Neyens

 

Dit artikel verscheen in Tribune 75.07