Protest bij de kinderopvang: negen kinderen is te veel!

Nieuws maandag 2 mei 2022

 


Op vrijdag 1 april trokken honderden kinderbegeleiders naar het kabinet van minister Wouter Beke om daar ludiek hun bezorgdheden kenbaar te maken. ‘Negen is te veel!’ werd er overtuigend gescandeerd. ACOD LRB steunt deze leuze.


Gemiddeld negen kinderen opvangen per begeleider is een te hoge norm. Dit cijfer haalt de kwaliteit omlaag en jaagt de stress de hoogte in. Vlaanderen staat met dit cijfer bovenaan de ranglijst, vergeleken met de ons omringende landen. Bovendien betekent dit dat in de praktijk een gemiddelde van negen kinderen nog kan oplopen tot vijftien tijdens shiftwissels.

De drie maatschappelijke functies van de kinderopvang zijn dan ook moeilijk te vervullen.

  • Pedagogisch: goede kinderopvang biedt de kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid. Zij stimuleert ook hun ontwikkeling (bv. taal). Kinderen ontmoeten er leeftijdsgenoten en leren van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan.
  • Economisch: dankzij de kinderopvang kunnen de ouders uit werken gaan, solliciteren, een opleiding volgen… In de kinderopvang werken ook veel mensen (25.000). Zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang levert de economie een meerwaarde op.
  • Sociaal: kinderopvang kan de uitsluiting van groepen tegengaan en de integratie helpen bevorderen. Onderzoek toont aan dat kwaliteitsvolle kinderopvang veel kansen schenkt aan kinderen in armoede. Kinderopvang biedt de ouders ook een netwerk aan waarop ze kunnen terugvallen. Zij kunnen met allerlei vragen daar terecht en leren ook andere ouders kennen.

 

Tijdens de manifestatie op 1 april werd een delegatie (ACOD LRB, ACV Openbare Diensten, ACV Puls, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Gezinsbond en Peter Emmery, kinderpsychiater) van het consortium ontvangen door de minister-president Jan Jambon en alle viceminister-presidenten.

Het consortium formuleerde zeven aandachtspunten. Tijdens dit onderhoud werden de punten overlopen.

  1. Verlaag de ratio tot één kinderbegeleider per vijf kinderen en voorzie in de mogelijkheid tot differentiatie (op basis van leeftijd, ondersteuningsnoden…).
  2. Zet in op voldoende en kwalitatief personeel met aandacht voor een betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en de ruimte voor levenslang leren.
  3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen…).
  4. Zet in op de uitbouw van een omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.
  5. Stimuleer de keuzevrijheid door een voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod.
  6. Zorg voor een financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden.
  7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor de pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat over inspectie.

 

Minister Beke legde tijdens het onderhoud de klemtoon op het personeelstekort, de openstaande vacatures en het probleem van de verlaging kind-begeleiderratio. Een verlaging van het kind-begeleiderratio zou deze problemen nog doen toenemen. De Vlaamse regering stelde voor om verder in dialoog te gaan. Minister Beke zal hiervoor het initiatief nemen. De minister-president engageerde zich namens de Vlaamse regering om de resultaten van de dialoog vervolgens mee te nemen in de bespreking voor de begroting van 2023.

 

Willy Van Den Berge, Frank Gabriels