Proximus: nieuws uit het paritair comité - mei 2022

Nieuws maandag 2 mei 2022

 


CBU_SLS_DIR
Shop in Shop Cora en Fnac: impact


Eerder besliste het management van SLS/DIR de samenwerking met Cora en Fnac stop te zetten omwille van de tegenvallende verkoopresultaten. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de betrokken medewerkers, niet op de objectieven, maar het is de bedoeling iedereen aan boord te houden. Binnenkort komt SLS/DIR naar de SOC-werkgroep met een analyse van hoe de medewerkers in de shops optimaal kunnen ingezet worden in de loop van 2022. De impact van de stopzetting van Shop Cora en Shop Fnac zal gelijktijdig worden besproken.

De ACOD kijkt uit naar deze analyse omdat de situatie in de shopomgeving allesbehalve rozengeur en maneschijn is. Wij kaartten al ontelbare keren, via verschillende (overleg)kanalen, de vele noodkreten van de werkvloer aan, niet alleen over de IT- en staffing-problemen, ook over de soms weinig menselijke manier waarop met het personeel wordt omgegaan.

Het management van SLS/DIR zat samen met dat van DTI voor het IT-luik. Dat mondde uit in een snel in elkaar gebokst actieplan voor de SOC-werkgroep. Een aantal tijdelijke maatregelen, zoals een beperking van call day initiatieven en een uitzonderlijke verdeling van objectieven voor Q2, en ook maatregelen op korte termijn zoals de lancering van een specifiek initiatief met mutatiemogelijkheid voor V5-medewerkers, worden gelanceerd. We eisten alvast dat er een regelmatige stand van zaken op het SOC-overleg moet worden gegeven. Het management kan niet langer de ogen sluiten, maar heeft het dit eindelijk begrepen?


S&S_GHR_PWR
Invloed van afwezigheden op verloningselementen


In de collectieve overeenkomst 2017-2018 werd overeengekomen om over de invloed van de afwezigheden op de verschillende elementen van de verloning en op de voordelen te onderhandelen, met het oog op een verbetering, een verduidelijking en een vereenvoudiging.

Voorheen was het zo dat het voor een medewerker niet eenvoudig te weten was welke gevolgen een bepaalde afwezigheid zou hebben op de verschillende elementen van zijn loon en voordelen. Bovendien had dezelfde afwezigheid niet altijd dezelfde gevolgen voor vergelijkbare voordelen, wat enorm verwarrend kon zijn. Dit dossier, dat de ACOD goedkeurde, is het resultaat van de vereenvoudiging.


BU_NEO
Centralisatie datacenter housing-activiteiten


Bedrijven die niet over een eigen datacenter beschikken om hun servers te bouwen, kunnen gebruikmaken van 'housing', een dienst die Proximus aanbiedt wordt om de operationele veiligheid van de servers van de klant te garanderen. De servers van deze klanten worden gebouwd in de Proximus-datacenters in een gesloten ruimte. Momenteel zijn deze activiteiten verspreid over verschillende businessunits (GIS-EBU-NEO). Voor meer efficiëntie worden deze activiteiten vanaf 1 april gecentraliseerd bij NBU/NEO/Datacenter Operations. Er is slechts voor drie medewerkers een wijziging van hiërarchische lijn.


Korting aan de pomp


De inflatie treft ons allen. Ook de prijzen voor benzine en diesel bereiken een recordhoogte en nemen een flinke hap uit het budget van gezinnen die het financieel steeds moeilijker krijgen.

We vroegen - met gunstig gevolg - Proximus de mogelijkheid te bekijken om medewerkers de kans te geven via een prijskorting aan de pomp goedkoper te laten tanken.

De kaart, die volledig gratis is (de administratiekosten zullen niet aangerekend worden), geeft recht op een korting van 11 cent per liter op de officiële brandstofprijs en kan gebruikt worden als betaalmiddel bij TotalEnergies. Tweemaal per maand komt er een factuur waarop de korting wordt vermeld.

Het aanbod is beschikbaar via Proximus Affinity (benefitsatwork.be). Hou er wel rekening mee dat de verwerking van de aanvraag iets langer kan duren dan verwacht gezien de grote vraag naar zo een kaart de afgelopen weken.


Doktr


Het nieuws dat Proximus via de creatie van een dochteronderneming artificiële intelligentie en cybersecurity-activiteiten zou aanbieden aan Proximus en haar filialen was nog niet koud, of het bedrijf kwam alweer met een nieuwe transfer van activiteiten op de proppen, ditmaal met ‘Doktr’, een app die de mogelijkheid biedt een huisarts te contacteren via de smartphone.

Proximus bundelt hiertoe de krachten met de twee grootste ziekenfondsen van het land, de Christelijke Mutualiteiten en Solidaris/SocMut, en zal zowel de Doktr-activiteiten als de medewerkers van het Doktr-team overdragen naar een nieuw bedrijf. De betrokken collega’s zullen naar de nieuwe entiteit worden overgeplaatst overeenkomstig de Europese richtlijn inzake de transfer van activiteiten waarin het behoud van de rechten van de medewerkers bij een overgang van vennootschappen of vestigingen wordt geregeld.

Omdat ook hier weer sommige elementen van het loonpakket niet kunnen worden gehandhaafd, moet ervoor gezorgd worden dat een gelijkwaardig pakket aangeboden wordt aan de overgeplaatste medewerkers. De ACOD heeft opnieuw gevraagd om een technische werkgroep samen te roepen, niet alleen om het totale remuneratiepakket te kunnen garanderen, maar ook om op de vele vragen die bij de medewerkers leven een antwoord te bieden.

Alweer is Proximus nu al overtuigd van de succesformule en heeft het geen oren naar een werkgelegenheidsgarantie (of terugkeergarantie) voor de betrokken collega’s. Een zeer trieste vaststelling. De ACOD vraagt zich luidop en vooral bezorgd af welke medewerkers de volgende keer aan de beurt zullen zijn.