Agressiegeval: De Lijn slaat de bal volledig mis

Nieuws woensdag 1 juni 2022

 


Naar aanleiding van een agressiegeval in Oost-Vlaanderen dat op sociale media verspreid werd, sloeg De Lijn de bal volledig mis. In de media nam het bedrijf het niet op voor eigen personeel en werd een zweem van schuld in de schoenen van onze controlediensten geschoven. Alsof dat nog niet voldoende was, liep er ook intern allerlei mis tegenover de betrokken controleurs. Een gepaste vakbondsreactie bleef niet lang uit.


Terwijl De Lijn in de media volop inzette op de nieuw opgestarte controle om het zwartrijden tegen te gaan - iets dat tijdens de coronapandemie meer een normaliteit dan de uitzondering leek te worden - legde de Dienst Controle in geheel Vlaanderen de ticketcontrole stil. Dit was een duidelijk statement.

Het overleg kwam dan ook snel en de eisen waren niet min, maar meer dan terecht. De Dienst Controle vond dat als De Lijn de mond vol heeft van ‘vertrouwen’, dat ze dit dan ook moet hebben in het eigen personeel, zeker wanneer dat aan de schandpaal wordt genageld op sociale media. Ook de begeleiding van het eigen personeel bij een mogelijk verhoor of andere juridische zaken moet sneller en efficiënter verlopen. Zo stelde de dienst dat het niet kan dat juridische bijstand ontbreekt in dergelijke gevallen.

Dit agressiegeval was de druppel die de emmer deed overlopen. Tijdens het overleg kwamen verscheidene vragen en zaken naar boven die al lang leven bij Dienst Controle. Gezien het toenemende onveiligheidsgevoel, doken de vragen naar bodycams en het gebruik van handboeien terug op. Hoewel het te betreuren valt dat de maatschappij verhardt en de agressie toeneemt, moeten de personeelsleden zich kunnen beschermen in noodgevallen. Agressie vermijden is natuurlijk altijd beter, daarom is er nood aan meer opleiding en gerichte inhoud om hiermee in de praktijk te kunnen omgaan.

De reizigers inlichten over de rechten van de controleurs, zal ook bijdragen aan meer veiligheid. Hun onwetendheid is soms de aanleiding van agressie. Mag een controleur een identiteitskaart opvragen of een reiziger staande houden? De Lijn zal hiervoor een campagne uitrollen en via een duidelijke ‘aanplakking’ in de voertuigen de reizigers informeren. Ook het uniform van ons veiligheidspersoneel is belangrijk. Indien dat gezag uitstraalt, zal er minder discussie zijn bij een controle.

Er is dus veel werk aan de winkel voor De Lijn en voor onze afgevaardigden. We hebben er echter alle vertrouwen in dat dit zal slagen. Er is namelijk geen alternatief als we het veilig willen houden op het openbaar vervoer, nu en in de toekomst. Om tot snelle beslissingen te komen werd dan ook beslist om de acties op te schorten tot 22 juni. Dan zal er een overleg plaatsvinden om de stand van zaken te bespreken. Na evaluatie zal dan gekeken worden of er voldoende vooruitgang heeft plaatsgevonden.

 

Stan Reusen