Impact van vrijhandelsakkoorden

Nieuws maandag 10 februari 2020

Tisa en Ceta zijn vrijhandelsakkoorden die impact hebben op de werking van zowel de openbare als de privésector.  Op 17 februari om 19.30 uur organiseert 'Cetavrij Oostende' een gespreksavond waar ACOD-voorzitter Chris Reniers en sp.a-europarlementslid Kathleen Van Brempt een toelichting geven over de verregaande invloeden van vrijhandelsakkoorden.  Afspraak om 19.30 uur in The Corner, Achturenplein 3, Oostende. Toegang is gratis voor leden en andere geïnteresseerden. Meer info: 0494 64 47 94.