Minister Somers en Vlaamse Regering op ramkoers met vakorganisaties lokale en regionale besturen

Nieuws maandag 7 maart 2022

 


Op 31 januari 2022 riep het gemeenschappelijk vakbondsfront de hulp in van de Vlaamse Regering om het vertrouwen tussen minister Somers en de vakorganisaties te herstellen. Er volgde een uitnodiging voor een vergadering met enkele kabinetschefs. Hierin werd gesteld dat het probleem ernstig wordt genomen en dat de Vlaamse Regering naar een oplossing wil toewerken.


De vergadering van de Commissie voor Binnenlands Bestuur op 8 februari gaf ons al een teken van de ware bedoeling van de Vlaamse Regering. Zowat alle partijen dienden een vraag om uitleg in omtrent deze vertrouwensbreuk, en minister Somers mocht uitgebreid komen vertellen hoe zeer hij ons overlegmodel genegen was. De pluimen die hij vlotjes op zijn hoed plaatste, zijn wat ons betreft alleszins misplaatst. De verwezenlijkingen die bereikt werden tijdens deze legislatuur moeten gesorteerd worden onder de noemer “ondanks minister Somers”.

Het georkestreerde theater dat in de Commissie werd opgevoerd door de meerderheidspartijen was zielig. Het gezamenlijk feliciteren van de minister voor zijn sereen optreden ten aanzien van de beledigende toon van de vakorganisaties hielp ook niet echt. De vertrouwensbreuk werd afgedaan als meningsverschil. Dit is de waarheid geweld aandoen, het gaat duidelijk niet over een meningsverschil. Als minister van Binnenlands Bestuur is Bart Somers verantwoordelijk voor het toezicht op - en de naleving van - de regels in de lokale en regionale besturen. Nu blijkt dat de minister bereid is om zijn eigen regels te overtreden en zijn administratie te overrulen ten voordele van een bevriende burgemeester. We kunnen niet verder op een respectvolle manier samenwerken rond de belangrijke thema’s die vandaag op tafel liggen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de sectoren Diensten van de Vlaamse Overheid en Lokale en Regionale Besturen hebben beslist tot een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. De patstelling laat ons geen andere keuze. Wij kunnen het de Open Vld-minister en bij uitbreiding de rechtse Vlaamse regering niet kwalijk nemen dat ze proberen hun ideologische agenda van uitbesteden, privatiseren en commercialiseren van de maatschappelijke dienstverlening en zorg tot uitvoering te brengen. Maar dat de minister zo ver gaat om daarbij het onweerlegbaar advies van zijn administratie te negeren en een eigen interpretatie aan wetten en regels te geven, dat is du jamais vu!

De verwijten waarbij de meerderheidspartijen de vertrouwensbreuk proberen te vertalen als een ‘slinks afleidingsmanoeuvre’ en ‘drogredenen’ van de vakbonden om de noodzakelijke en grondige hervormingen ten voordele van iedereen te verhinderen. Dit is echt ongeloofwaardig. Deze Vlaamse Regering is enkel uit op het uithollen van de arbeidsvoorwaarden en het afbouwen van de publieke dienstverlening. Liefst op een heimelijke manier, zonder breed en transparant debat. Dit achterbaks ontmantelen van de publieke dienstverlening is niet democratisch gelegitimeerd.

Het is niet omdat er op een blauwe maandag voldoende stemmen bijeengeschraapt kunnen worden om toch een mathematische meerderheid te bekomen, dat daarna automatisch alle ideeën – de zotste eerst – in de looptijd van de volledige legislatuur de goedkeuring genieten van de meerderheid van de Vlamingen. Dergelijke arrogantie is de kortste weg naar een zoveelste Zwarte Zondag.

Het is tijd voor een herwaardering van het democratisch debat en het overlegmodel. Totalitaire regimes zijn er al genoeg in deze wereld.

 

In bijlage
ACV-ACOD-VSOA Schrijven van 10 februari 2022.pdf
ACV-ACOD-VSOA Schrijven van 31 januari 2022.pdf
ACV-ACOD-VSOA Stakingasaanzegging 7 maart 2022 voor Lokale en Regionale Besturen .pdf