Onderwijs: vakantiegeld 2022 

Nieuws maandag 2 mei 2022

 


Op 25 mei wordt vakantiegeld gestort voor het personeel actief in het onderwijs. Het bedraagt bruto 92 procent van het brutosalaris van maart 2022. Als je in 2021 (het referentiejaar) niet voltijds en/of niet altijd gewerkt hebt, dan wordt je vakantiegeld uiteraard aangepast. We geven hieronder enkele voorbeelden. Het gaat telkens over gehuwde tweeverdieners zonder kinderen ten laste.


- Een vast benoemde kleuteronderwijzer met een geldelijke anciënniteit van 5 jaar en 3 maanden op 1 maart 2022 heeft gedurende het gehele referentiejaar 2021 voltijds gewerkt.

Geïndexeerd maandsalaris van maart 2022: 3.049,06 euro.
Bruto vakantiegeld (92 procent van dit maandsalaris): 2.805,14 euro.
Netto vakantiegeld bedraagt: 1.637,30 euro.


- Een tijdelijk leraar (bachelor) met een geldelijke anciënniteit van 5 jaar en 3 maanden op 1 maart 2022 heeft gedurende het gehele referentiejaar 2021 deeltijds gewerkt (14/21).

Geïndexeerd maandsalaris van maart 2022 (à rato van 14/21): 1.938,06 euro.
Bruto vakantiegeld (92 procent van dit maandsalaris): 1.783,02 euro.
Netto vakantiegeld: 1.064,83 euro.


- Een vast benoemd consulent (CLB, master) met een geldelijke anciënniteit van 30 jaar en 3 maanden op 1 maart 2022 heeft gedurende het gehele referentiejaar 2021 voltijds gewerkt.

Geïndexeerd maandsalaris van maart 2022: 5.846,92 euro.
Bruto vakantiegeld (92 procent van dit maandsalaris): 4.784,76 euro.
Netto vakantiegeld: 2.514,87 euro.


- Een vast benoemd praktijklector met een geldelijke anciënniteit van 16 jaar en 6 maanden op 1 maart 2022 heeft gedurende het gehele referentiejaar 2021 voltijds gewerkt.

Geïndexeerd maandsalaris van maart 2022: 4.544,94 euro.
Bruto vakantiegeld (92 procent van dit maandsalaris): 4.181,35 euro.
Netto vakantiegeld: 2.440,56 euro.

 

marc.borremans@acod.be